A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.tájékoztatása részvényesi határozatokról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 136. § (1) bekezdése h) pontja és 136. § (2) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., mint az Alapkezelő egyedüli részvényese Szlovákia, 820 04 Pozsony 24, Mlynské Nivy 1 cím alatt 2015. március 31. napon a következő részvényesi határozatokat hozta:

  • 5/2015. (III. 31.) sz. részvényesi határozat: Alberto Castelli Úr, Felügyelő bizottsági tag 2015. március 31. napi hatállyal lemondott a Felügyelő bizottságában viselt tisztségéből, amelyre tekintettel új Felügyelő bizottsági tag megválasztása vált szükségessé.
  • 6/2015. (III. 31.) sz. részvényesi határozat: Massimo Torchiana, RNDr. Ing. Marian Matušoviè, PhD. és Claudio Malinverno Urakat 2015. március 31.-től 2016. március 31-éig terjedő határozott időtartamra megválasztja az Alapkezelő felügyelő bizottsági tagjának.


Budapest, 2015. május 20.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.