A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapjáról szóló hirdetmény

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2015. április 2-án kelt 21/2015. számú határozatában döntött a legalább 100,000,000 db, 1,000,000 EUR össznévértékben forgalomba hozandó CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról.

A CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap) célja, hogy több éves időtávon a referenciaindexet jelentő, Eonia® (Euro OverNight Index Average) kamatlábból képzett EONIA Total Return Indexnél magasabb hozamot érjen el a kockázatosnak tekinthető befektetési alapokra jellemző átlagos szintnél alacsonyabb kockázatvállalás mellett. Az Alap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy a legkülönbözőbb a befektetési célpontokra fókuszáló befektetési alapok teljesítményéből egy magasan diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek. Az optimális portfólió kialakítása érdekében az Alap törekszik a hagyományos, kvalitatív szemléletű befektetési döntéshozatal és a kvantitatív módszereken alapuló, matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák előnyeit ötvözni. Az Alap portfóliójába az Alapkezelő, illetve más alapkezelők által kezelt befektetési alapok kerülhetnek be, így biztosítható az a széles spektrum, amely tág teret enged a lehető legkedvezőbb várható hozam - kockázat szintek elérésére. Az Alap létrehozásakori induló befektetési eszközkosara a fejlett európai kötvény- és részvénypiacok, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénypiacok mellett a globális nyersanyagpiacokon rendelkezik befektetésekkel.

A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2015. május 12. - 2015. június 5. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes, jogi személyek valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok is jegyezhetik. A befektetési jegyek névértéke 0.01 EUR. Az értékesítési ár diszkontált jegyzési árfolyamon kerül meghatározásra, az alkalmazásra kerülő diszkont ráta 0.00% (éves).  A Befektetők által jegyzésenként minimálisan jegyezhető összeg 500 EUR.

Budapest, 2015. május 4.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.