CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap lejárata

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) 2013. március 26-án indult futamidejének végére ért 2015. április 17-ei napon, amely időpontban az Alapkezelő az Alap Tájékoztatójával és Kezelési szabályzatával összhangban, illetve a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (a továbbiakban: Kbftv.) 79. § (2) bekezdése alapján az Alap portfóliójának pozitív záró egyenlege terhére a Befektetők számára előleg formájában részkifizetést teljesített. Ezt követően az Alapkezelő a Kbftv. 78. § (1) értelmében az elkészült megszűnési jelentést benyújtja a Magyar Nemzeti Bankhoz és kezdeményezi az Alap törlését a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásából, amelyről a Kbftv. 139. § (1) bekezdés l) pontja alapján tájékoztatja Tisztelt Befektetőket. A Kbftv. 131. § (3) a), (4) és 196. § (1), valamint 215/2000. (XII. 11.) valamint az Alapkezelő ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormány rendelet 10/A. § értelmében elkészült az Alap 2014. éves beszámolója és tevékenységet lezáró beszámolója.

A 2013. március 26. és 2015. április 17. közötti időszakban az Alap hozamát termelő részvényindexek, az indulásakor 100.00%-ban meghatározott részesedési aránnyal számítva, 20.73%-os (365 napos bázison éves hozam: 9.57%) maximális teljesítményt az alábbiak szerint tudta elérni:

 

Részvényindexek értéke DAX SMI OMX
2013/04/15 7 712,63 7 754,73 1 177,61
Futamidő elején 7 712,63 7 754,73 1 177,610
2014/02/03 9 186,52 8 107,02 1 285,910
2014/03/03 9 358,89 8 281,01 1 335,560
2014/04/01 9 603,71 8 457,27 1 375,010
2014/05/05 9 529,50 8 409,07 1 358,590
2014/06/02 9 950,12 8 688,96 1 399,400
2014/07/01 9 902,41 8 607,97 1 384,360
2014/08/04 9 154,14 8 304,04 1 361,030
2014/09/01 9 479,03 8 746,97 1 386,970
2014/10/06 9 209,51 8 723,04 1 365,710
2014/11/03 9 251,70 8 751,67 1 399,050
2014/12/01 9 963,51 9 146,18 1 450,030
2015/01/05 9 473,16 8 938,85 1 454,811
2015/02/02 10 828,01 8 429,20 1 575,945
2015/03/02 11 410,36 9 055,69 1 686,638
2015/04/10 12 374,73 9 471,46 1 699,964
Futamidő utolsó 15 hónapjában számolt átlag 9 911,69 8 674,56 1 434,60
Részvény-indexek tényleges hozama 28,51% 11,86% 21,82%
kosársúlya 33,33% 33,33% 33,33%
Indexkosár tényleges hozama 20,73%
hozama 100% részesedési rátával 20,73%
lejáratkor kifizetésre kerülő hozam 20,73%

 

Így az Alapnak a hozamszerzést célul kitűző befektetési stratégiája a futamidő alatt, illetve a lejáratakor a befektetési jegyenként 10,000 HUF névérték összegben történt tőkevédett visszafizetésen felül további befektetési jegyenként 2,073.2278 HUF (2015/04/17-én) hozamkifizetést is eredményezett.

Az Alap megszűnési jelentése, 2014. éves jelentése, 2014. éves beszámolója valamint tevékenységet lezáró beszámolója 2015. április 24-től megtekinthető a www.cib.hu és a www.cibalap.hu oldalakon valamint az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken a hivatalos pénztári órák alatt.

Budapest, 2015. április 24.

Megszűnési jelentés
Tevékenységet lezáró beszámoló
2014-es éves jelentés
2014-es éves beszámoló