A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja hirdetménye

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2015. február 27-én kelt 14/2015. számú határozatában döntött a legalább 100,000 db, 1,000,000,000 HUF össznévértékben forgalomba hozandó CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról.

A CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja (a továbbiakban: Alap) célja, hogy a személy- és haszongépjármű-gyártásban és a kapcsolódó értékesítési, szerviz és pénzügyi szolgáltatásokban világszinten vezető szerepet betöltő, közismert tőzsdei vállalatok, a Fiat Chrysler Automobiles NV, a General Motors Co., a Honda Motor Co. Ltd., a Hyundai Motor Co., a Kia Motors Corp., a Nissan Motor Co. Ltd., a Mitsubishi Motors Corp., a Renault SA, a Tesla Motors Inc, a Volkswagen AG részvényeiből egyenlő arányban összeállított eszközkosár évente megfigyelt nominális pozitív teljesítményét 7.00%-ig kifizesse, és így optimális esetben a teljes futamidő alatt elérje akár a maximális 35.00%-os (365 napos bázison számított, maximális éves hozam: 5.67%, maximális EHM*=5.67%) teljesítményt (100.00%-os részesedési ráta mellett). Az Alap befektetési politikája minimum hozam kifizetését nem biztosítja.

Az Alap a részvénykosár teljesítményét az éves hozamkifizetések alkalmával úgy állapítja meg, hogy a futamidő minden egyes évében megvizsgálja az egyes részvények indulástól elért nominális hozamát és annak alapján rangsorolja őket. Ezt követően kiválasztja a 6 legmagasabb hozamot elért részvényt, melyek hozamát az adott időszakra fix 7.00%-os értéken veszi figyelembe függetlenül a ténylegesen elért hozamuktól (az akár negatív, vagy akár pozitív is lehet). A fennmaradó 4 részvény esetében a ténylegesen elért teljesítményük kerül legfeljebb 7.00%-ig figyelembe vételre. Amennyiben az egyenlő arányban összeállított eszközkosárban így kiszámított hozamok átlaga pozitív, akkor az 7.00%-ig kifizetésre kerül az egyes éves hozamforduló időpontokat követően (100.00%-os részesedési ráta mellett)

A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2015. április 13. - 2015. május 29. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes és jogi személyek is jegyezhetik. A jegyzés eredményes amennyiben legkevesebb 100,000 db, azaz 1,000,000,000 HUF névértékű befektetési jegy lejegyzésre kerül, ellenkező esetben a jegyzés meghiúsul.

Budapest, 2015. április 3.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.