A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása részvényesi határozatokról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 136. § (1) bekezdése h) pontja és 136. § (2) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., mint az Alapkezelő egyedüli részvényese Szlovákia, 820 04 Pozsony 24, Mlynské Nivy 1 cím alatt 2015. március 10. napon a következő részvényesi határozatokat hozta:

à 1/2015. (III. 10.) sz. részvényesi határozat: jóváhagyja az Igazgatóság, a Felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló által az Alapkezelő 2014-as üzleti évéről készített jelentéseit, melyek megállapítja, hogy az Alapkezelő a 2014-es üzleti évre 2,640,796,592 HUF mérlegfőösszeg mellett 0 HUF mérleg szerinti eredményt realizált.

à 2/2015. (III. 10.) sz. részvényesi határozat: a 2014. évi adózott eredményből 929,983,424 HUF, az előző évek eredménytartalékából 327,276,912 HUF összegben összesen 1,257,260,336 HUF osztalék kifizetésére kerül sor.

à 3/2015. (III. 10.) sz. részvényesi határozat: igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2014. évi üzleti év során az Alapkezelő érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette az Alapkezelő Igazgatóságának tagjait a 2014. évi üzleti év során hozott üzleti döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.

à 4/2015. (III. 10.) sz. részvényesi határozat: igazolja, hogy a Felügyelő bizottság tagjai munkájukat a 2014. évi üzleti év során az Alapkezelő érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette az Alapkezelő Felügyelő bizottságának tagjait a 2014. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.

Budapest, 2015. március 20.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.