CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. 2014. évi auditált éves beszámolója

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés i) pontjára és 167. § (2) bekezdésére hivatkozással teszi közzé az Alapkezelő közgyűlése által elfogadott, 2014. évi üzleti évre vonatkozó auditált éves beszámolóját és könyvvizsgálói záradékot. Az Alapkezelő 2014. évi üzleti évére vonatkozó éves beszámolójáról a könyvvizsgáló (KPMG Hungária Kft.) 2015. február 18-án korlátozás nélküli, tiszta jelentést adott ki.

Budapest, 2015. március 20.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.


Éves beszámoló 2014