CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Kötvény Plusz Vegyes Alapról szóló hirdetmény

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2015. január 28-án kelt 1/2015. számú határozatában döntött a legalább 200,000,000 db, 200,000,000 HUF össznévértékben forgalomba hozandó CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról.

A CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap célja, hogy több éves időtávon a referenciaindexet jelentő RMAX indexnél magasabb hozamot érjen el. Ennek a célnak az elérése érdekében az Alap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy egy túlnyomó részben a kötvénypiacokra, kisebb részben a fejlett részvénypiacokra fókuszáló befektetésekből egy magasan diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek. Az Alap portfólióján belül várhatóan 85%-os célaránnyal szerepelhetnek kötvény típusú eszközök. A különböző fix- és változó kamatozású értékpapírok, nagyobb arányban államkötvények, kisebb arányban vállalati, banki és egyéb kötvények kombinációjából álló portfólióelemek a mindenkori pénz- és tőkepiaci, makrogazdasági folyamatok függvényében kerülnek meghatározásra. Ennek köszönhetően az Alap egyrészt hatékonyan képes megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat, másrészt hosszabb távon a bankbetétekkel, állampapírokkal versenyképes teljesítményt érhet el, amely kedvező piaci környezetben magas hozamlehetőséget jelent a hosszabb futamidővel rendelkező kötvény típusú eszközökre jellemző kockázatok mellett. Az Alap portfólióján belül várhatóan 15%-os célaránnyal szerepelhetnek részvény típusú eszközök, amelyekből történő az optimális portfólió kialakítása érdekében az Alap befektetési döntései kvantitatív módszereken alapuló, matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák kimeneteiből következnek.

A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2015. március 9. - 2015. április 3. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes és jogi személyek is jegyezhetik. A jegyzés eredményes amennyiben legkevesebb 200,000,000 db, azaz 200,000,000 HUF névértékű befektetési jegy lejegyzésre kerül, ellenkező esetben a jegyzés meghiúsul.

Budapest, 2015. február 26.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.