CIB tITánok Tőkevédett Származtatott Alapja lejárata

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB tITánok Tőkevédett Származtatott Alapja (a továbbiakban: Alap) 2013. január 14-én indult futamidejének végére ért 2015. január 16-ai napon, amely időpontban az Alapkezelő az Alap Tájékoztatójával és Kezelési szabályzatával összhangban, illetve a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (a továbbiakban: Kbftv.) 79. § (2) bekezdése alapján az Alap portfóliójának pozitív záró egyenlege terhére a Befektetők számára előleg formájában részkifizetést teljesített. Ezt követően az Alapkezelő a Kbftv. 78. § (1) értelmében az elkészült megszűnési jelentést benyújtja a Magyar Nemzeti Bankhoz és kezdeményezi az Alap törlését a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásából, amelyről a Kbftv. 139. § (1) bekezdés l) pontja alapján tájékoztatja Tisztelt Befektetőket. A Kbftv. 131. § (3) a), (4) és 196. § (1), valamint 215/2000. (XII. 11.) valamint az Alapkezelő ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormány rendelet 10/A. § értelmében elkészült az Alap 2014. éves beszámolója és tevékenységet lezáró beszámolója.

A 2013. január 14. és 2015. január 9. közötti időszakban az Alap hozamát termelő részvénykosár, az indulásakor 100.00%-ban meghatározott részesedési aránnyal számítva, 21.00%-os (365 napos bázison éves hozam: 9.97%) maximális teljesítményt az alábbiak szerint tudta elérni:


Így az Alapnak a hozamszerzést célul kitűző befektetési stratégiája a futamidő alatt, illetve a lejáratakor a befektetési jegyenként 10,000 HUF névérték összegben történt tőkevédett visszafizetésen felül további befektetési jegyenként 2,100 HUF (2015/01/26-án) hozamkifizetést is eredményezett.

Az Alap megszűnési jelentése, 2014. éves jelentése, 2014. éves beszámolója valamint tevékenységet lezáró beszámolója 2015. január 26-tól megtekinthető a www.cib.hu és a www.cibalap.hu oldalakon valamint az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken a hivatalos pénztári órák alatt.

Budapest, 2015. január 26.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.