CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja lejárat

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja (a továbbiakban: Alap) 2012. november 5-én indult futamidejének végére ért 2014. november 7-ei napon, amely időpontban az Alapkezelő az Alap Tájékoztatójával és Kezelési szabályzatával összhangban, illetve a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (a továbbiakban: Kbftv.) 79. § (2) bekezdése alapján az Alap portfóliójának pozitív záró egyenlege terhére a Befektetők számára előleg formájában részkifizetést teljesített. Ezt követően az Alapkezelő a Kbftv. 78. § (1) értelmében az elkészült megszűnési jelentést benyújtja a Magyar Nemzeti Bankhoz és kezdeményezi az Alap törlését a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásából, amelyről a Kbftv. 139. § (1) bekezdés l) pontja alapján tájékoztatja Tisztelt Befektetőket. A 215/2000. (XII. 11.) Valamint az Alapkezelő ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormány rendelet 10/A. § értelmében elkészült az Alap tevékenységét lezáró 2014. éves beszámolója.

Az Alap hozamát a luxustermékek gyártásában világszinten vezető szerepet betöltő, közismert tőzsdei vállalatok, a Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. (Bloomberg code: MC:FP Equity), a Tiffany & Co. (Bloomberg code: TIF:UN Equity), a Luxottica Group S.p.A. (Bloomberg code: LUX:IM Equity), a Cie Financiere Richemont SA (Bloomberg code: CFR:VX Equity) és a KERING SA (Bloomberg code: KER:FP Equity) részvényeiből egyenlő arányban összeállított eszközkosár termelte, amely Alap befektetési politikája által biztosított minimum 1.00%-os hozamon felül (365 napos bázison éves hozam: 1.00%, EHM­­=0.50%) az Alap a teljes futamideje alatt +22.88%-os nominális hozamot ért el (a teljes futamidőre 365 napos bázison számított éves hozam: 10.82%). Így az Alapnak a hozamszerzést célul kitűző befektetési stratégiája a futamidő alatt, illetve a lejáratakor a befektetési jegyenként 10,000 HUF névérték összegben történt tőkevédett visszafizetésen felül további befektetési jegyenkénti 1,378.30 HUF (2013/11/05-én) illetve 1,009.84 HUF (2014/11/07-én) hozamkifizetést is eredményezett.

A megszűnési jelentés és a tevékenységet lezáró 2014. éves beszámoló2014. november 14-től megtekinthető a www.cib.hués a www.cibalap.hu oldalakon valamint azAlapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken a hivatalos pénztári órákalatt.

Budapest, 2014. november 14.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.

CIB.Luxusmarkak.Alapja_megszunesi.jelentes.pdf

CIB.Luxusmarkak.Alapja.tevekenyseget.lezaro.beszamolo.pdf

CIB.Luxusmarkak.Alapja_lejarat_cib.hu.kozzetetel.xls