CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja által teljesített első évi hozamkifizetés

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja (a továbbiakban: Alap) futamidejének első évében, 2014. június 30-ig 2.93% hozamot ért el, amely a Tisztelt Befektetők értékpapírszámláján 2014. július 1-én megtalálható befektetési jegyek,  befektetési jegyenkénti 0.01 EUR összegű névértékéhez viszonyított arányban 2014. július 4-ig kerül kifizetésre az Alap tőkenövekményéből, annak eszközei terhére, az Alap Kezelési szabályzatának VI. fejezet, 31. illetve 32. pontjával, valamint az Alap kibocsátásának időpontjában hatályos a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.) 103. §-ával összhangban.

Az Alap hozamát a gyógyszeriparban világszinten vezető szerepet betöltő, közismert tőzsdei vállalatok a GlaxoSmithKline (ISIN code: Plc GB0009252882, Bloomberg code: GSK LN), Merck & Co. (ISIN code: US58933Y1055, Bloomberg code: MRK UN), Novartis AG (ISIN code: CH0012005267, Bloomberg code: NOVN VX), Pfizer Inc. (ISIN code: US7170811035, Bloomberg code: PFE UN), Roche Holding AG (ISIN code: CH0012032048, Bloomberg code: ROG VX), Sanofi-Aventis (ISIN code: FR0000120578, Bloomberg code: SAN FP) részvényeiből egyenlő arányban összeállított eszközkosár termeli.

Az egyes részvények ténylegesen elért éves teljesítménye legfeljebb 7.50%-ig kerül figyelembe vételre. Az Alap futamidejének első éve alatt elért 2.93%-os nominális hozamhoz (a futamidő első évére 365 napos bázison számított éves hozam: 2.91%, EHM=2.91%) az egyes részvények teljesítménye az alábbiak szerinti hozzájárulást eredményezett:

Budapest, 2014. július 4.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.