A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok

befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazásának szüneteltetése 2014. május 10. napon

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 139.§ (1) bekezdésének j) pontja alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Magyar Nemzeti Bankot és a Befektetőket, hogy az Alapkezelő által kezelt CIB Hozamvédett Betét Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Ingatlan Alapok Alapja, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Algoritmus Alapok Alapja, CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB tITánok Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap, CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Zártkörű Értékpapír Alap és CIB Zártkörű Értékpapír Alap 2  befektetési jegyek folyamatos forgalmazására 2014. május 10. napján nem lesz lehetőség.

A folyamatos forgalmazás szüneteltetésének oka, hogy az Alapkezelő által kezelt alapok befektetési jegyeinek forgalmazója, a CIB Bank Zrt. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének h) pontja szerint adott tájékoztatása alapján az említett napon befektetési szolgáltatási szünnapot tart.

A befektetési jegy forgalmazási szünnap nem minősül elszámolási napnak. Tehát az ezt megelőzően felvett, de el nem számolt megbízások elszámolási napjának meghatározása során a befektetési jegy forgalmazási szünnap nem kerül figyelembevételre.

Budapest, 2014. április 29.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.