CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap lejárata

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) 2012. június 11-én indult futamidejének végére ért 2014. június 13-ai napon, amely időpontban az Alapkezelő az Alap Tájékoztatójával és Kezelési szabályzatával összhangban, illetve az Alap kibocsátásának időpontjában hatályos a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.) 59. § (2) bekezdése alapján az Alap portfóliójának pozitív záró egyenlege terhére a Befektetők számára előleg formájában részkifizetést teljesített. Ezt követően az Alapkezelő a Batv. 58. § (1) értelmében az elkészült megszűnési jelentést benyújtja a Magyar Nemzeti Bankhoz és kezdeményezi az Alap törlését a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásából, amelyről a Batv. 114. § (1) bekezdés l) pontja alapján tájékoztatja Tisztelt Befektetőket. A 215/2000. (XII. 11.) Valamint az Alapkezelő ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormány rendelet 10/A. § értelmében elkészült az Alap tevékenységét lezáró 2014. éves beszámolója.

Az Alap hozamát a 2012-es londoni olimpiai játékok főtámogatóiból, az ADIDAS AG (Bloomberg code: ADS:GY Equity), a BMW AG (Bloomberg code: BMW:GY Equity), a COCA-COLA Company (Bloomberg code: KO:UN Equity), a MCDONALD'S Corporation (Bloomberg code: MCD:UN Equity) és a SAMSUNG ELECTRONICS (Bloomberg code: 005930:KS Equity) részvényekből egyenlő arányban összeállított részvénykosár termelte, amely az Alap teljes futamideje alatt +24.16%-os nominális hozamot ért el (a teljes futamidőre 365 napos bázison számított éves hozam: 11.39%, EHM=11.39%). Így az Alapnak a hozamszerzést célul kitűző befektetési stratégiája a futamidő lejáratakor a befektetési jegyenként 10,000 HUF névérték összegben történt tőkevédett visszafizetésen felül további befektetési jegyenkénti 2,427.5400 HUF hozamkifizetést is eredményezett.

A megszűnési jelentés és a tevékenységet lezáró 2014. éves beszámoló 2014. június 23-tól megtekinthető a www.cib.hu és a www.cibalap.hu oldalakon valamint az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken a hivatalos pénztári órák alatt.

Budapest, 2014. június 23.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.