A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja hirdetménye

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. augusztus 18-án kelt 55/2014. számú határozatában döntött a legalább 100,000,000 db, 1,000,000 EUR össznévértékben forgalomba hozandó CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról.

A CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja (a továbbiakban: Alap) célja, hogy a luxustermékek gyártásában világszinten vezető szerepet betöltő, közismert  tőzsdei vállalatok, a Burberry Group Plc., a Cie Financiere Richemont SA, a KERING SA, a Moët Hennessy Louis Vuitton S.A, és a Tiffany & Co. részvényeiből egyenlő arányban összeállított eszközkosár futamidő alatti pozitív teljesítményét évente kifizesse. Az egyes részvények ténylegesen elért éves teljesítménye legfeljebb 4.40%-ig kerül figyelembe vételre. Így az Alap egyes évek végén elérhető 4.40%-os hozama a teljes futamidő alatt legfeljebb 17.60% maximális hozam (365 napos bázison számított, maximális éves hozam: 4.14%, maximális EHM=4.14%) lehet (100.00%-os részesedési ráta mellett). Az Alap befektetési politikája minimum hozam kifizetését nem biztosítja.

Az Alapnak a részvénykosár teljesítményétől függő hozamát az Alap által kötött opciós ügylet biztosítja, amelynek hozamából az Alap a jegyzés lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint részesedik. Az Alap által kötött opció ára nagyban függ a jegyzési időszak alatti piaci folyamatoktól, így előre nem tudható, hogy az Alap vagyonának mekkora részét lehet majd az opció megvételére fordítani. Ezért egy úgynevezett részesedési arány kerül alkalmazásra, mely korrigálja az opció által kifizetésre kerülő hozamot. Például, az indexkosár teljesítményétől függő 17.60%-os teljesítményt a 17.60%+1.76%=19.36% vagy 17.60%-1.76%=15.84%-os elérhető hozamra módosítja. A részesedési arány végleges szintje a jegyzés lezárultát követő 20 banki napon belül kerül közzétételre. Az Alap befektetési politikájának teljeskörű bemutatását az Alap Kezelési szabályzatának III. fejezete tartalmazza. Az Alap befektetési politikája nem biztosítja a futamidő alatti minimum hozam fizetését.

A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak 2014. október 13. - 2014. november 28. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes és jogi személyek is jegyezhetik. A jegyzés eredményes amennyiben legkevesebb 100,000,000 db, azaz 1,000,000 EUR névértékű befektetési jegy lejegyzésre kerül, ellenkező esetben a jegyzés meghiúsul.



Budapest, 2014. október 3.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.