A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása részvényesi határozatokról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 167. § (1) bekezdése h) pontja és 167. § (2) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., mint az Alapkezelő egyedüli részvényese Szlovákia, 820 04 Pozsony 24, Mlynské Nivy 1 cím alatt 2014. június 11. napon a következő részvényesi határozatokat hozta:

  • 5/2014. (VI. 11.) sz. részvényesi határozat: a 2015. április 30-ig tartó időszakra a KPMG Hungária Kft.-t (székhely: H-1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzékszám: 01-09-063183) az Alapkezelő könyvvizsgálójának választja, valamint a KPMG Hungária Kft. részéről eljáró Dr. Eperjesi Ferencet (lakcím: H-1039 Budapest, Ady Endre u. 20.; anyja leánykori neve: Kiss Erzsébet; nyilvántartási száma: MKVK-003161) az Alapkezelő személyében kijelölt könyvvizsgálójának nevezi ki.
  • 6/2014. (VI. 11.) sz. részvényesi határozat: az Alapkezelő a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseivel összhangban és azoknak megfelelően működik, valamint az Alapkezelő Alapszabályát az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően módosítja.

Budapest, 2014. június 17.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.