A CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap nyilvántartásba vétele

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma:  III/100.036-4/2002.) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alapot (a továbbiakban: Alap) az Alap tőkepiaci felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank 1111-574 lajstromozási számon, H-KE-III-393/2014. számú határozatával 2014. június 6-án nyilvántartásba vette. Az Alap Kezelési szabályzatának VI. fejezet, 31. pontjában rögzített részesedési arány 93.00%-ban került meghatározásra. Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2014. június 10-én indult a forgalmazó, CIB Bank Zrt. forgalmazási helyein.

Budapest, 2014. június 10.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.