A CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap nyilvántartásba vétele

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma:  III/100.036-4/2002.) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alapot (a továbbiakban: Alap) az Alap tőkepiaci felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank 1111-561 lajstromozási számon, H-KE-III-314/2014. számú határozatával 2014. április 11-én nyilvántartásba vette. Az Alap Kezelési szabályzatának VI. fejezet, 31. pontjában rögzített részesedési arány 100.00%-ban került meghatározásra. Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2014. április 14-én indult a forgalmazó, CIB Bank Zrt. forgalmazási helyein.

Budapest, 2014. április 15.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.