A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó

CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap hirdetménye

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. február 26-án kelt 7/2014. számú határozatában döntött a legalább 100,000 db, 1,000,000,000 HUF névértékben forgalomba hozandó CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról.

A CIB Triplatop Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) célja, hogy a világ vezető részvényindexeinek, az amerikai S&P 500 Index (Bloomberg Ticker: SPX:IND), az angliai FTSE 100 Index (Bloomberg Ticker: UKX:IND) illetve a kínai Hang Seng China Enterprises Index (Bloomberg Ticker: HSCEI:IND) értékének meghatározott időpontokban mért tőzsdei áremelkedése esetén évente 7.00%-os hozamot fizessen ki, és így optimális esetben elérje akár a maximális 21.00%-os (365 napos bázison számított, éves hozam: 6.56%, EHM*=6.56%) teljesítményt.

A 7.00%-os éves hozamkifizetés feltétele, hogy mind a 3 részvényindex értéke magasabb legyen az induló szintjükhöz viszonyítva a futamidő egyes éveinek végén. Amennyiben ez feltétel az Alap futamideje alatti bármelyik évben nem teljesül, viszont a rákövetkező évben igen, akkor az Alap nem csupán a hozamfizetés feltételét teljesítő évre fizet hozamot, hanem visszamenőleg is minden olyan korábbi évre, amelyben az Alap hozamfizetésre nem került sor. Így, az Alap az elérhető maximális 3 x 7.00% = 21.00%-os hozamot akár akkor is tudja biztosítani, ha a 3 részvényindex árfolyama csak a lejáratkor lesz magasabb a kezdő szintjükhöz viszonyítva, azaz a 3. év végén teljesített feltétel, visszamenőlegesen, a megelőző 1. ill. 2. évre is biztosítja a 7.00%-os éves hozamot (100.00%-os részesedési ráta mellett).

Hozamfizetés lehetőségeinek összefoglalása:

Az Alap hozam-szerzési lehetőségei Az említett részvényindexek mindegyikének árfolyama meghaladja az induláskori értékét? Az Alap futamidejének egyes éveiben kifizethető hozamok Az Alap teljes futamideje alatt elérhető hozam
1. év 2. év 3. év 1. év 2. év 3. év összesen éves hozam* EHM*
1. lehetőség igen nem nem +7,00%     = 7,00% +2,28% +2,28%
2. lehetőség igen igen nem +7,00% +7,00%   = 14,00% +4,46% +4,46%
3. lehetőség nem igen nem   +14,00%
4. lehetőség igen igen igen +7,00% +7,00% +7,00% = 21,00% +6,56% +6,56%
5. lehetőség igen nem igen +7,00%   +14,00%
6. lehetőség nem igen igen   +14,00% +7,00%
7. lehetőség nem nem igen     +21,00%
* 365 napos bázison számított hozam

Az Alapnak a részvénykosár teljesítményétől függő hozamát az Alap által kötött opciós ügylet biztosítja, amelynek hozamából az Alap a jegyzés lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint részesedik. Az Alap által kötött opció ára nagyban függ a jegyzési időszak alatti piaci folyamatoktól, így előre nem tudható, hogy az Alap vagyonának mekkora részét lehet majd az opció megvételére fordítani. Ezért egy úgynevezett részesedési arány kerül alkalmazásra, mely korrigálja az opció által kifizetésre kerülő hozamot. Például, a részvénykosár teljesítményétől függő 21.00%-os teljesítményt a 110% vagy 90%-os részesedési arány, 21.00%+2.10%=23.10% vagy 21.00%-2.10%=18.90%-os elérhető hozamra módosítja. A részesedési arány végleges szintje a jegyzés lezárultát követő 20 banki napon belül kerül közzétételre. Az Alap befektetési politikájának teljeskörű bemutatását az Alap Kezelési szabályzatának III. fejezete tartalmazza. Az Alap befektetési politikája nem biztosítja a futamidő alatti minimum hozam fizetését.

A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak 2014. április 14. - 2014. május 23. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes és jogi személyek is jegyezhetik. A jegyzés eredményes amennyiben legkevesebb 100,000 db, azaz 1,000,000,000 HUF névértékű befektetési jegy lejegyzésre kerül, ellenkező esetben a jegyzés meghiúsul.

Budapest, 2014. március 27.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.