A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Hozamvédett Betét Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB Ingatlan Alapok Alapja, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Algoritmus Alapok Alapja, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap

Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Kiemelt befektetői információinak módosítása

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a 2011. évi CXCIII. sz. a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló törvény (a továbbiakban: Batv.) 114. § (1) bekezdésének b) d) és f) pontjai szerint ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Hozamvédett Betét Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB Ingatlan Alapok Alapja, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Algoritmus Alapok Alapja, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap Kezelési szabályzatának módosítását az Alap felügyeletét a 2013. évi CXXXIX. törvény értelmében ellátó Magyar Nemzeti Bank a Batv. 52. § (3) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezte. Az egyes Alapok esetében történt módosításokat az alábbi változtatások tették szükségessé:

 • CIB Hozamgarantált Betét Alap megnevezése CIB Hozamvédett Betét Alap terméknévre változott.
 • CIB Hozamvédett Betét Alap esetében tőke- illetve hozamvédelem bemutatása pontosításra került.
 • CIB Hozamvédett Betét Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB Ingatlan Alapok Alapja, CIB Kincsem Kötvény Alap, a CIB Algoritmus Alapok Alapja, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, a CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Nyersanyag Alapok Alapja befektetési céljának, befektetési politikájának, befektetési stratégiájának bemutatása megváltozott.
 • CIB Indexkövető Részvény Alap a BUX index kosarának leképezése érdekében származtatott részvényindex termékeket vásárolhat.
 • CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Pénzpiaci Alap esetében a forgalmazók köre és ezáltal a forgalmazási helyek száma bővülésre került.
 • CIB Hozamvédett Betét Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Algoritmus Alapok Alapja, CIB Ingatlan Alapok Alapja, CIB Dupla Profit Alap és CIB Atlantika Alap esetében megváltozott a könyvvizsgáló társaság és természetes személy.
 • CIB Hozamvédett Betét Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB Ingatlan Alapok Alapja, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Algoritmus Alapok Alapja, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap és CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap esetében a befektetési jegyek árfolyam-ingadozása, az alapokba történő befektetéshez javasolt kockázati profil módosításra került "A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 7/2012. (V.31.) számú ajánlása a kiemelt befektetői információs tájékoztató elkészítésének és alkalmazásának főbb alapelveiről a befektetési alapok és a befektetési alapok alapkezelőinek számára" alapján.
 • CIB Hozamvédett Betét Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB Ingatlan Alapok Alapja, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Algoritmus Alapok Alapja, CIB Ingatlan Alapok Alapja, CIB Dupla Profit Alap, CIB Atlantika Alap, CIB Aranytartalék 2 Alap és CIB Élmezőny Alap esetében pontosításra kerültek a befektetési jegyek tulajdonjogának igazolása, nyilvántartása, és a befektetési jegyek által megtestesített jogok.
 • CIB Hozamvédett Betét Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB Ingatlan Alapok Alapja, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Algoritmus Alapok Alapja, CIB Ingatlan Alapok Alapja, CIB Dupla Profit Alap, CIB Atlantika Alap, CIB Aranytartalék 2 Alap és CIB Élmezőny Alap esetében módosításra került az alapok folyamatos forgalmazásának szüneteltetésének, felfüggesztésének Alapkezelő által feltételei.
 • CIB Algoritmus Alapok Alapja esetében az Alapkezelő élve az Alap kezelési szabályzatában megengedett lehetőségek kereteivel valamint megfelelve a 345/2011. (XII. 29.) a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló Korm. rendelet 2. § (1) ed) pontjának módosításra kerültek a mögöttes befektetési alapok, mint lehetséges portfólióelemek.
 • CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja esetében megfelelve a 345/2011. (XII. 29.) a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló Korm. rendelet 2. § (1) ed) pontjának módosításra kerültek a mögöttes befektetési alapok, mint lehetséges portfólióelemek.
 • CIB Hozamvédett Betét Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Algoritmus Alapok Alapja, CIB Ingatlan Alapok Alapja, CIB Dupla Profit Alap, CIB Atlantika Alap, CIB Aranytartalék 2 Alap és CIB Élmezőny Alap esetében megváltozott a portfólióelemek minimális, tervezett illetve maximális aránya.
 • CIB Hozamvédett Betét Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Algoritmus Alapok Alapja, CIB Ingatlan Alapok Alapja, CIB Dupla Profit Alap, CIB Atlantika Alap, CIB Aranytartalék 2 Alap és CIB Élmezőny Alap esetében megváltoztak a befektetési korlátok részben pontosításra, részben aktualizálásra kerültek a 345/2011. (XII. 29.) a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló Korm. rendelet értelmében.
 • CIB Dupla Profit Alap, CIB Atlantika Alap, CIB Aranytartalék 2 Alap és CIB Élmezőny Alap esetében a kockázati tényezők között bemutatásra kerültek az opciós ügyletekhez kapcsolódó befektetési kockázatok.
 • CIB Hozamvédett Betét Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Algoritmus Alapok Alapja, CIB Ingatlan Alapok Alapja, CIB Dupla Profit Alap, CIB Atlantika Alap, CIB Aranytartalék Alap, CIB Aranytartalék 2 Alap, CIB Élmezőny Alap, CIB Euró Tripla Profit Alap esetében módosításra kerültek az egyes portfólióelemek illetve a származtatott ügyletek értékelési szabályai.
 • CIB Hozamvédett Betét Alap, CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Pénzpiaci Alap, CIB Kincsem Kötvény Alap, CIB Közép-európai Részvény Alap, CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja, CIB Indexkövető Részvény Alap, CIB Nyersanyag Alapok Alapja, CIB Algoritmus Alapok Alapja, CIB Ingatlan Alapok Alapja, CIB Dupla Profit Alap, CIB Atlantika Alap, CIB Aranytartalék 2 Alap és CIB Élmezőny Alap esetében módosításra került az alapok által fizetett letétkezelési díjak bemutatása.
 • CIB Euró Pénzpiaci Alap, CIB Dupla Profit Alap, CIB Atlantika Alap, CIB Aranytartalék 2 Alap és CIB Élmezőny Alap esetében módosításra került a könyvvizsgáló felé fizetett díjak bemutatása.
 • CIB Ingatlan Alapok Alapja, CIB Dupla Profit Alap, CIB Atlantika Alap estében módosításra kerültek a befektetési jegyek visszaváltásának szabályai.

Az egyes Alapok esetében feltüntetett változások a jelen közzétételt követő 30. naptól lépnek hatályba. A módosított Tájékoztatók és kezelési szabályzatok valamint a Kiemelt Befektetői Információk megtekinthetőek a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon, valamint az Alapkezelő székhelyén, a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.

Budapest, 2014. március 4.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.


Tájékoztató

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT
CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP
CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP
CIB PÉNZPIACI ALAP
CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA
CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA
CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA
CIB FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA
CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA
CIB DUPLA PROFIT TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP
CIB ATLANTIKA TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP
CIB ARANYTARTALÉK 2 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP
CIB ÉLMEZŐNY TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP
Tájékoztatója

Kezelési szabályzatok

Kiemelt befektetői információk