A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítása

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a 2011. évi CXCIII. sz. a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló törvény (a továbbiakban: Batv.) 114. § (1) bekezdésének b) és f) pontjai szerint ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Kezelési szabályzatának módosítását az Alap felügyeletét a 2013. évi CXXXIX. törvény értelmében ellátó Magyar Nemzeti Bank a Batv. 52. § (3) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezte. A változtatást az tette szükségessé, hogy módosításra került a portfólió egyes elemeire vonatkozó szabályok, a befektetési jegyek vételére, visszaváltására, valamint folyamatos forgalmazására vonatkozó szabályok bemutatása. Az Alap portfóliójának elemeit érintő befektetési szabályok változása a jelen közzétételt követő 30. naptól, míg a további módosítások a jelen közzététel napján lépnek hatályba. A módosított Tájékoztató és kezelési szabályzat megtekinthető a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon, valamint az Alapkezelő székhelyén, a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.

Budapest, 2014. március 4.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.