A CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap nyilvántartásba vétele

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma:  III/100.036-4/2002.) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alapot (a továbbiakban: Alap) a tőkepiaci felügyeletet ellátó Magyar Nemzeti Bank 1111-555 lajstromozási számon, H-KE-III-102/2014. számú határozatával 2014. január 27-én nyilvántartásba vette. Az Alap Kezelési szabályzatának 31. pontjában rögzített részesedési arány 100.00%-ban került meghatározásra. Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2014. február 3-án indul a forgalmazó, CIB Bank Zrt. forgalmazási helyein.

Budapest, 2014. február 3.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.