A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása részvényesi határozatokról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 136. § (1) bekezdése h) pontja és 136. § (2) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., mint az Alapkezelő egyedüli részvényese Szlovákia, 820 04 Pozsony 24, Mlynské Nivy 1 cím alatt 2014. március 25. napon a következő részvényesi határozatokat hozta:

  • 1/2014. (III. 25.) sz. részvényesi határozat: jóváhagyja az Igazgatóság, a Felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló által az Alapkezelő 2013-as üzleti évéről készített jelentéseit, melyek megállapítja, hogy az Alapkezelő a 2013-as üzleti évre 3,104,509,207 HUF mérlegfőösszeg mellett 0 HUF mérleg szerinti eredményt realizált.
  • 2/2014. (III. 25.) sz. részvényesi határozat: a 2013. évi adózott eredményből 823,770,564 HUF, az előző évek eredménytartalékából 578,616,716 HUF összegben osztalék kifizetésére kerül sor.
  • 3/2014. (III. 25.) sz. részvényesi határozat: igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2013. évi üzleti év során az Alapkezelő érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette az Alapkezelő Igazgatóságának tagjait a 2013. évi üzleti év során hozott üzleti döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.
  • 4/2014. (III. 25.) sz. részvényesi határozat: igazolja, hogy a Felügyelő bizottság tagjai munkájukat a 2013. évi üzleti év során az Alapkezelő érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette az Alapkezelő Felügyelő bizottságának tagjait a 2013. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.

Budapest, 2014. március 28.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.