CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap lejárata

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) 2012. április 10-én indult futamidejének végére ért 2014. április 11-ei napon, amely időpontban az Alapkezelő az Alap Tájékoztatójával és Kezelési szabályzatával összhangban, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 79. § (2) bekezdése alapján az Alap portfóliójának pozitív záró egyenlege terhére a Befektetők számára előleg formájában részkifizetést teljesített. Ezt követően az Alapkezelő a Kbftv. 78. § (1) értelmében az elkészült megszűnési jelentést benyújtja a Magyar Nemzeti Bankhoz és kezdeményezi az Alap törlését a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásából, amelyről a Kbftv. 139. § (1) bekezdés l) pontja alapján tájékoztatja Tisztelt Befektetőket.

Az Alap hozamát az S&P GSCI® Precious Metals Index Excess Return (Bloomberg Ticker: SPGCPMP, Reuters RIC: .SPGSPMP) termelte, amelynek az Alap a létrehozását megelőző évek nemesfém piaci trendjeire optimalizált hozamtermelő képessége nem jutott érvényesülésre és az Alap teljes futamideje alatt -13.43%-os nominális hozamot ért el. Így az Alap hozamszerzést célul kitűző befektetési stratégiája a futamidő előrehaladtával a nemesfémek árfolyamának folyamatos csökkenésével párhuzamosan egyre nehezebben tudott érvényesülni, viszont ez az opciós konstrukciónak köszönhetően nem érintette a befektetési jegyenként 10,000 HUF tőkevédett érték visszafizetéshez szükséges megtérülést, így az Alap a kedvezőtlen nemesfém piaci trendek ellenére is a teljes futamidőre vetítve 0.00% teljesítményt ért el.

 

Budapest, 2014. április 22.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.