A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap hirdetménye

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 24-én kelt 65/2014. számú határozatában döntött a legalább 100,000 db, 1,000,000,000 HUF össznévértékben forgalomba hozandó CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról.

A CIB Biztos Pont Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) célja, hogy a biztosítási, vagyonkezelési és pénzügyi szolgáltatásokban világszinten vezető szerepet betöltő, közismert  tőzsdei vállalatok, az Allianz SE, az Assicurazioni Generali SpA, az AXA SA, a Swiss Re AG, és a Zurich Insurance Group AG részvényeinek meghatározott időpontokban mért tőzsdei árfolyam-emelkedése esetén évente 5.90%-os hozamot fizessen ki, és így optimális esetben elérje akár a maximális 23.60%-os (365 napos bázison számított, maximális éves hozam: 5.41%, maximális EHM**=5.41%) teljesítményt (100.00%-os részesedési ráta mellett). Az Alap befektetési politikája minimum hozam kifizetését nem biztosítja.

Az 5.90%-os éves hozamkifizetés feltétele, hogy mind az 5 részvény árfolyama magasabb legyen az Alap futamidejének elején megállapított, induló szintjükhöz viszonyítva a futamidő egyes éveinek végén. Amennyiben ez feltétel az Alap futamideje alatti bármelyik évben nem teljesül, viszont a rákövetkező évben igen, akkor az Alap nem csupán a hozamfizetés feltételét teljesítő évre fizet hozamot, hanem visszamenőleg is minden olyan korábbi évre, amelyben az Alap hozamfizetésére nem került sor. Így, az Alap az elérhető maximális 4x5.90%=23.60%-os hozamot akár akkor is tudja biztosítani, ha az 5 részvény árfolyama csak a lejáratkor lesz magasabb a kezdő szintjükhöz viszonyítva, azaz a 4. év végén teljesített feltétel, visszamenőlegesen, a megelőző 1., 2. illetve 3. évre is biztosítja az 5.90%-os éves hozamot (100.00%-os részesedési ráta mellett).

Hozamfizetés lehetőségeinek összefoglalása:


A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2015. január 12. - 2015. február 27. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes és jogi személyek is jegyezhetik. A jegyzés eredményes amennyiben legkevesebb 100,000 db, azaz 1,000,000,000 HUF névértékű befektetési jegy lejegyzésre kerül, ellenkező esetben a jegyzés meghiúsul.

Budapest, 2014. december 22.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.