A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Balance Vegyes Alapok Alapja hirdetménye

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. szeptember 8-án kelt 56/2014. számú határozatában döntött a legalább 200,000,000 db, 200,000,000 HUF össznévértékben forgalomba hozandó CIB Balance Vegyes Alapok Alapja befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról.

A CIB Balance Vegyes Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap) célja, hogy több éves időtávon a referenciaindexet jelentő RMAX indexnél magasabb hozamot érjen el a kockázatosnak tekinthető befektetési alapokra jellemző átlagos szintnél alacsonyabb kockázatvállalás mellett. Az Alap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy a legkülönbözőbb a befektetési célpontokra fókuszáló befektetési alapok teljesítményéből egy magasan diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek. Az optimális portfólió kialakítása érdekében az Alap törekszik a hagyományos, kvalitatív szemléletű befektetési döntéshozatal és a kvantitatív módszereken alapuló, matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák előnyeit ötvözni. Az Alap portfóliójába az Alapkezelő, illetve más alapkezelők által kezelt befektetési alapok kerülhetnek be, így biztosítható az a széles spektrum, amely tág teret enged a lehető legkedvezőbb várható hozam - kockázat szintek elérésére. Az Alap létrehozásakori induló befektetési eszközkosara a fejlett európai kötvény- és részvénypiacok, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénypiacok mellett a globális nyersanyagpiacokon rendelkezik befektetésekkel.

A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2014. november 3. - 2014. november 28. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes és jogi személyek is jegyezhetik. A jegyzés eredményes amennyiben legkevesebb 200,000,000 db, azaz 200,000,000 HUF névértékű befektetési jegy lejegyzésre kerül, ellenkező esetben a jegyzés meghiúsul.

Budapest, 2014. október 22.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.