A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB tITánok Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap

Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának valamint Kiemelt befektetői információinak módosítása

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 139. § (1) bekezdésének b) d) és f) pontjai szerint ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB tITánok Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Kezelési szabályzatának módosítását az Alap felügyeletét a 2013. évi CXXXIX. törvény értelmében ellátó Magyar Nemzeti Bank a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (Batv.) 52. § (3) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezte. Az egyes Alapok esetében történt módosításokat az alábbi változtatások tették szükségessé:

  • CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja esetében módosításra kerültek az Alapra, annak rövid nevére és befektetési jegyeire vonatkozó információk, valamint az Alap befektetési politikájának és a kockázati tényezőinek, az Alap portfóliójában található eszközök értékelésének, a díjak és költségek bemutatásának és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályai.
  • CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap esetében módosításra kerültek az Alapra, annak rövid nevére és befektetési jegyeire vonatkozó információk, valamint az Alap befektetési politikájának és a kockázati tényezőinek, az Alap portfóliójában található eszközök értékelésének, a díjak és költségek bemutatásának és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályai.
  • CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap esetében módosításra kerültek az Alapra, annak rövid nevére és befektetési jegyeire vonatkozó információk, valamint az Alap befektetési politikájának és a kockázati tényezőinek, az Alap portfóliójában található eszközök értékelésének, a díjak és költségek bemutatásának és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályai.
  • CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja esetében módosításra kerültek az Alapra, annak rövid nevére és befektetési jegyeire vonatkozó információk, valamint az Alap befektetési politikájának és a kockázati tényezőinek, az Alap portfóliójában található eszközök értékelésének, a díjak és költségek bemutatásának és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályai.
  • CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja esetében módosításra kerültek az Alapra, annak rövid nevére és befektetési jegyeire vonatkozó információk, valamint az Alap befektetési politikájának és a kockázati tényezőinek, az Alap portfóliójában található eszközök értékelésének, a díjak és költségek bemutatásának és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályai.
  • CIB tITánok Tőkevédett Származtatott Alapja esetében módosításra kerültek az Alapra, annak rövid nevére és befektetési jegyeire vonatkozó információk, valamint az Alap befektetési politikájának és a kockázati tényezőinek, az Alap portfóliójában található eszközök értékelésének, a díjak és költségek bemutatásának és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályai.
  • CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap esetében módosításra kerültek az Alapra, annak rövid nevére és befektetési jegyeire vonatkozó információk, valamint az Alap befektetési politikájának és a kockázati tényezőinek, az Alap portfóliójában található eszközök értékelésének, a díjak és költségek bemutatásának és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályai.
  • CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap esetében módosításra kerültek az Alapra, annak rövid nevére és befektetési jegyeire vonatkozó információk, valamint az Alap befektetési politikájának és a kockázati tényezőinek, az Alap portfóliójában található eszközök értékelésének, a díjak és költségek bemutatásának és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályai.
  • CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap esetében módosításra kerültek az Alapra és befektetési jegyeire vonatkozó információk, valamint az Alap befektetési politikájának és a kockázati tényezőinek, az Alap portfóliójában található eszközök értékelésének és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályai.
  • CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap esetében módosításra kerültek az Alapra, annak rövid nevére és befektetési jegyeire vonatkozó információk, valamint az Alap befektetési politikájának és a kockázati tényezőinek, az Alap portfóliójában található eszközök értékelésének, a díjak és költségek bemutatásának és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szabályai.

Az egyes Alapok esetében feltüntetett változások a jelen közzétételt követő 30. naptól lépnek hatályba. A módosított Összevont tájékoztató, Kezelési szabályzatok valamint a Kiemelt Befektetői Információk megtekinthetőek a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon, valamint az Alapkezelő székhelyén, a forgalmazó székhelyén és fiókjaiban a meghirdetett üzleti órák alatt.

Budapest, 2014. június 3.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.


Kiemelt Befektetői Információk

Összevont tájékoztató

Kezelési szabályzatok