A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, nyilvános befektetési alapok

2013. évi éves jelentései és 2013. évi éves beszámolói

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 131. § (3) a), (4) a) és 196. § (1) bekezdése alapján valamint a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Kormány rendelet 10/A. § pontja szerint ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB tITánok  Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap, CIB WebWilág Tőkevédett Származtatott Alap, CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja, CIB Euró Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapja éves jelentései és éves beszámolói a 2013. december 31-re végződő évre vonatkozóan elkészültek. Az éves jelentések és éves beszámolók 2014. április 29-től megtekinthetők a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon valamint az üzleti órák alatt az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken.

Budapest, 2014. április 29.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.


2013. évi éves jelentések és éves beszámolók