A CIB Aranytartalék Tőkevédett Származtatott Alap tevékenységét lezáró beszámolója valamint 2013. éves jelentése és 2013. éves beszámolója

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.) 106. § (3) (4), és 147. § (1) és a 215/2000. (XII. 11.) A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormány rendelet 10/A. § alapján ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Aranytartalék Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) 2014. január 3-ra vonatkozó tevékenységét lezáró beszámolója valamint 2013. éves jelentése és 2013. éves beszámolója elkészült, amelyek 2014. január 20-tól megtekinthetőek a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon valamint az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken a hivatalos pénztári órák alatt.

Budapest, 2014. január 20.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.