CIB Aranytartalék Tőkevédett Származtatott Alap lejárata

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Aranytartalék Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) 2012. január 2-én indult futamidejének végére ért 2014. január 3-ai napon, amely időpontban az Alapkezelő az Alap Tájékoztatójával és Kezelési szabályzatával összhangban, valamint a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.) 59. § (2) bekezdése alapján az Alap portfóliójának pozitív záró egyenlege terhére a Befektetők számára előleg formájában részkifizetést teljesített. Ezt követően az Alapkezelő a Batv. 58. § (1) értelmében az elkészült megszűnési jelentést benyújtja a Magyar Nemzeti Bankhoz és kezdeményezi az Alap törlését a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásából, amelyről a Batv. 114. § (1) bekezdés l) pontja alapján tájékoztatja Tisztelt Befektetőket.

Az Alap hozamát az S&P GSCI® Precious Metals Index Excess Return (Bloomberg Ticker: SPGCPMP, Reuters RIC: .SPGSPMP) termelte, amelynek az Alap a létrehozását megelőző évek nemesfém piaci trendjeire optimalizált hozamtermelő képessége nem jutott érvényesülésre és az Alap teljes futamideje alatt -9.20%-os nominális hozamot ért el. Így az Alap hozamszerzést célul kitűző befektetési stratégiája a futamidő előrehaladtával a nemesfémek árfolyamának folyamatos csökkenésével párhuzamosan egyre nehezebben tudott érvényesülni, viszont ez az opciós konstrukciónak köszönhetően nem érintette a befektetési jegyenként 10,000 HUF tőkevédett érték visszafizetéshez szükséges megtérülést, így az Alap a kedvezőtlen nemesfém piaci trendek ellenére is a teljes futamidőre vetítve 0.00% teljesítményt ért el.

 

Budapest, 2014. január 10.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.