A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által
forgalomba hozandó
CIB Euró Élmezőny Plusz
Tőkevédett Származtatott Alap hirdetménye

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2013. október 8-án kelt 28/2013. számú határozatában döntött a legalább 100,000,000 db, 1,000,000 EUR névértékben forgalomba hozandó CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegy elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési jegy kibocsátásáról.

A CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) célja, hogy a világszinten vezető szerepet betöltő, közismert vállalatok: az ADIDAS, a COCA-COLA, a MCDONALD'S, a General Electric és a Visa részvényeinek meghatározott időpontokban mért tőzsdei árfolyam-emelkedése esetén évente fix 4.40%-os hozamot fizessen ki, és így optimális esetben elérje akár a maximális 13.20%-os (365 napos bázison számított, éves hozam: 4.12%, EHM=4.12%) teljesítményt.

Az említett világvállalatok főtámogatói az elkövetkező évek legjelentősebb sporteseményeinek úgy, mint a Sochiban illetve Rio de Janeiroban megrendezésre kerülő 2014-es oroszországi, téli illetve 2016-os brazíliai, nyári olimpiai játékoknak, valamint a szintén Rio de Janeiroban megtartandó 2014. évi labdarúgó-világbajnokságnak.

A 4.40%-os éves hozamkifizetés feltétele, hogy mind az 5 részvény árfolyama magasabb legyen az induló szintjükhöz viszonyítva a futamidő bármely évének végén. Amely feltétel minél korábban teljesül, annál előnyösebb lesz az Alap számára, ugyanis adott évben elért hozamfeltétel, egyúttal a rákövetkező éve(k)re járó hozamokat is biztosítja függetlenül attól, hogyan alakul a továbbiakban a részvények árfolyama. Így optimális esetben, az 1. év végén teljesített feltétel nem csak az 1. hanem a rákövetkező, 2. ill. 3. évre is biztosítja, "rögzíti" az 4.40%-os éves hozamot, azaz ebben az esetben az Alap 3 x 4.40% = 13.20% maximális teljesítmény elérését teszi lehetővé (100.00%-os részesedési ráta mellett).

Az Alap futamidejének egyes évei az éves hozamkifizetés feltételének vizsgálata szempontjából függetlenek egymástól, így pl. amennyiben az 1. évben valamely részvény alatta zárna a kezdő szintjének, és ebből kifolyólag nem történik erre az évre hozamfizetés, a 2. és 3. évre még az Alap tud hozamot elérni a fentiekkel azonos szabályok szerint.

Hozamfizetés lehetőségeinek összefoglalása:

Az Alap hozam-szerzési lehetőségei Az említett részvények mindegyikének árfolyama meghaladja az induláskori értékét? Az Alap futamidejének egyes éveiben kifizethető hozamok Az Alap teljes futamideje alatt elérhető hozam
az 1. év végén a 2. év végén a 3. év végén az 1. év végén a 2. év végén a 3. év végén összesen éves hozam* EHM*
1. lehetőség igen     +4,40% +4,40% +4,40% = 13,20% +4,12% +4,12%
2. lehetőség nem igen     +4,40% +4,40% = 8,80% +2,79% +2,79%
3. lehetőség nem nem igen     +4,40% = 4,40% +1,41% +1,41%
* 365 napos bázison számított hozam

Az Alapnak a részvénykosár teljesítményétől függő hozamát az Alap által kötött opciós ügylet biztosítja, amelynek hozamából az Alap a jegyzés lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint részesedik. Az Alap által kötött opció ára nagyban függ a jegyzési időszak alatti piaci folyamatoktól, így előre nem tudható, hogy az Alap vagyonának mekkora részét lehet majd az opció megvételére fordítani. Ezért egy úgynevezett részesedési arány kerül alkalmazásra, mely korrigálja az opció által kifizetésre kerülő hozamot. Például, a részvénykosár teljesítményétől függő 13.20%-os teljesítményt a 110% vagy 90%-os részesedési arány, 13.20%+1.32%=14.54% vagy 13.20%-1.32%=11.88%-os elérhető hozamra módosítja. A részesedési arány végleges szintje a jegyzés lezárultát követő 20 banki napon belül kerül közzétételre. Az Alap befektetési politikájának teljeskörű bemutatását az Alap Kezelési szabályzatának III. fejezete tartalmazza. Az Alap befektetési politikája nem biztosítja a futamidő alatti minimum hozam fizetését.

A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2013. december 2. - 2014. január 17. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes, jogi személyek valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok is jegyezhetik. A jegyzés eredményes amennyiben legkevesebb 100,000,000 db, azaz 1,000,000 EUR névértékű befektetési jegy lejegyzésre kerül, ellenkező esetben a jegyzés meghiúsul.

Budapest, 2013. november 22.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.


A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Euró Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítása (2014. 03. 04.)