A CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap nyilvántartásba vétele

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma:  III/100.036-4/2002.) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alapot (a továbbiakban: Alap) a tőkepiaci felügyeletet ellátó Magyar Nemzeti Bank 1111-537 lajstromozási számon, H‐KE‐III‐717/2013. számú határozatával 2013. október 10-én nyilvántartásba vette. Az Alap Kezelési szabályzatának 31. pontjában rögzített részesedési arány 100.00%-ban került meghatározásra. Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása 2013. október 14-én indul a forgalmazó, CIB Bank Zrt. forgalmazási helyein.

Budapest, 2013. október 11.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.


2013. 10. 07. A CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap nyilvántartásba vétele