A CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap nyilvántartásba vétele

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma:  III/100.036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a CIB Tiszta Amerika Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) jegyzése 5,450,450,000 HUF tőkével sikeresen lezárult, a 2011. évi CXCIII. sz. "A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról" szóló törvény 48. § (4) bekezdése szerint az Alapkezelő intézkedett az Alap nyilvántartásba történő bejegyzéséről az Alap tőkepiac felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Banknál, melynek megtörténtét követően indul az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása.

Budapest, 2013. október 7.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.