Tájékoztatás befektetési szolgáltatások nyújtásának változásáról

A CIB Bank, mint befektetési szolgáltatásokat nyújtó hitelintézet célja nemcsak a jogszabályoknak való megfelelés, hanem a befektetők érdekeinek minél magasabb szintű védelme is. Ezért bankunk teljes körűen felülvizsgálta lakossági ügyfelei befektetési termékekkel való kiszolgálásának modelljét, és 2019. november 1-től új, a befektetők érdekeit magasabb szinten védő szabályok bevezetéséről döntött.

Bankunk külön kiszolgálási modellt dolgozott ki azon ügyfelei számára, akik igénybe kívánják venni befektetési tanácsadási szolgáltatását és így korábban már töltöttek ki bankunk részére alkalmassági kérdőívet vagy ki kívánják azt tölteni, illetve azok számára, akik az alkalmassági kérdőívet nem töltötték ki, illetve nem kívánják kitölteni.


 

Azon ügyfelekre vonatkozó szabályok, akik még nem töltöttek ki alkalmassági kérdőívet:

 • Azon ügyfeleink esetében, akik még nem töltöttek ki alkalmassági (MIFID) kérdőívet* bankunk részére, és így a befektetésekkel kapcsolatos ismereteikről és tapasztalataikról nem adtak információt, a megbízások végrehajtása során befektetési szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatunk Állandó Csak Végrehajtásra vonatkozó fejezete szerint járunk el, amely szerint:
 • 2019. november 1-től bankfiókjainkban csak értékpapír eladási megbízásokat tudnak megadni.
 • Befektetési termék vételére vonatkozó megbízásokat csak elektronikus csatornán tudnak megadni.
 • Csak minimális vagy alacsony összetettségű befektetési termék** megvásárlására tudnak megbízást adni.
 • Más szolgáltatók CIB Bank által forgalmazott befektetési jegyeit nem vásárolhatják meg.
 • Az általuk megvehető termékekről (pl. tőzsdei részvények) fiókjainkban és a CIB24-en kaphatnak bővebb tájékoztatást.

Azon ügyfeleink, akik szeretnék, hogy november 1. után is elérhető legyen számukra a befektetési termékek szélesebb köre és a fenti korlátozások ne kerüljenek alkalmazásra, az alkalmassági kérdőív kitöltésével egy időben, illetve a jövőben bármikor szerződést köthetnek bankunknál befektetési tanácsadásra.

Így, összhangban a befektetésekkel kapcsolatos tudásukkal, tapasztalatukkal, céljaikkal és kockázatvállalási hajlandóságukkal, a jövőben is tudunk befektetési tanácsot adni számukra. Bővebb információért keressék bankfiókjainkban tanácsadó kollégáinkat vagy személyi bankárukat!


 

Azon ügyfeleinkre vonatkozó szabályok, akik már töltöttek ki korábban alkalmassági kérdőívet, de nincs se személyes tanácsadójuk se Magnifica bankáruk:

 • Befektetési tanácsot a jövőben csak erre külön szerződést kötő ügyfeleinknek nyújtunk. A szerződéskötés feltételeiről és részleteiről bankfiókjainkban dolgozó tanácsadó kollégáinknál lehet érdeklődni.
 • A befektetési tanácsadásra vonatkozó külön szerződés megkötéséig (amikor  az alkalmassági kérdőív is újra kitöltésre kerül) a megbízásaik végrehajtása során befektetési tanácsot nem adunk, csak megfelelősségi értékelést végzünk.
 • Csak minimális, alacsony vagy kis összetettségű befektetési termék** megvásárlására tudnak megbízást adni.
 • Az alkalmassági (MIFID) kérdőívek kitöltését háromévente meg kell ismételni, hogy az ügyfél számára nyújtott befektetési tanácshoz felhasznált információk naprakészek legyenek.

 

Azon ügyfeleinkre vonatkozó szabályok, akik már töltöttek ki korábban alkalmassági kérdőívet és van személyes tanácsadójuk vagy Magnifica bankáruk:

 • Ügyfeleinknek választaniuk kell, hogy a jövőben igénybe kívánják-e venni a befektetési tanácsadási szolgáltatásunkat, vagy az Állandó Csak Végrehajtásra vonatkozó kiszolgálási mód szerint szeretnének megbízásokat adni. A két szolgáltatás közötti különbségről bankfiókjainkban tájékozódhatnak.
 • A befektetési tanácsadási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének feltételeiről és részleteiről bankfiókjainkban dolgozó tanácsadó kollégáinknál vagy személyi bankárnál lehet érdeklődni.
 • A befektetési tanácsadásra vonatkozó külön szerződés megkötéséig (amikor az alkalmassági kérdőív is újra kitöltésre kerül) bankfiókjainkban csak eladási tranzakciókat tudnak megadni, melyek végrehajtása során befektetési tanácsot nem adunk, csak megfelelőségi értékelést végzünk.
 • Az alkalmassági (MIFID) kérdőívek kitöltését háromévente meg kell ismételni, hogy az ügyfél számára nyújtott befektetési tanácshoz felhasznált információk naprakészek legyenek.

 

Azon ügyfeleinkre vonatkozó szabályok, akik már töltöttek ki korábban alkalmassági kérdőívet és kötöttek a bankkal private Banking kiegészítő megállapodást vagy Kiegészítő megállapodást befektetési szolgáltatás Treasury-n keresztül történő igénybevételére:

 • Az ilyen megállapodással rendelkező ügyfeleink befektetési tanácsot a jövőben csak privát banki tanácsadótól/treasury üzletkötőtől kaphatnak a kiemelt kiszolgálásra vonatkozó szerződés alapján. További információt a személyi bankárok tudnak nyújtani.
 • Nem személyi bankáránál megadott megbízás esetén csak eladási irányú tranzakciót végzünk az ügyfél kérése alapján.
 • A közepes összetettségű befektetési termékeket csak akkor tesszük elérhetővé ügyfeleinknek, ha azok összetettsége összhangban van ügyfeleink befektetésekkel kapcsolatos ismereteivel és tapasztalataival.
 • Az alkalmassági (MIFID) kérdőívek kitöltését háromévente meg kell ismételni, hogy az ügyfél számára nyújtott befektetési tanácshoz felhasznált információk naprakészek legyenek.

 

*: A MiFID szabályozás alapján bankunk az alkalmassági kérdőív segítségével méri fel ügyfelei befektetésekkel kapcsolatos ismereteit, gyakorlatát, kockázatviselő képességét, befektetési céljait és jövedelmi helyzetét. Befektetési tanácsot a bank a MiFID szabályozás alapján csak akkor adhat, ha ezt a felmérést elvégezte. A bank csak az ügyféltől kapott információkat értékelve, azok figyelembevételével adhat befektetési tanácsot (pl. az információk alapján csak az ügyfél számára alkalmas befektetési terméket ajánlhat megvételre).

**: A CIB Bank a befektetési termékeket összetettségük alapján 5 kategóriába sorolja be:

- minimális összetettségű befektetési termékek, mint pl. nem strukturált részvények, kötvények

- alacsony összetettségű befektetési termékek, mint pl. tőkevédelmet nyújtó nem strukturált eszközök

- kis összetettségű befektetési termékek, mint pl. tőkevédett strukturált befektetési alapok

- közepes összetettségű befektetési termékek, mint pl. strukturált befektetési alapok

- magas összetettségű befektetési termékek, mint pl. hedge fundok

A kis, a közepes és a magas összetettségű befektetési termékek a MiFID szabályozás szerinti komplex pénzügyi eszközök.

Az egyes befektetési termékek összetettségével kapcsolatosan bankfiókjainkban nyújtunk tájékoztatást.