Biztosítások

Cégadatok, elérhetőség

Panaszkezelési szabályzat >>


Név:

CIB Biztosítási Alkusz Kft.

Székhely:

1027 Budapest, Medve u. 4-14.

Székhely állama:

Magyarország

Levelezési cím:

1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.

Telefon:

(+36 1) 4 242 242 (munkanapokon 08-20 óra között)

Fax:

06-1-489-6712

E-mail:

Cégjegyzékszám:

Cg. 01-09-693224

Adószám:

CIB Csoport

Csoportos adószám: 17781028-5-44

Közösségi adószám: HU17781028

CIB Biztosítási Alkusz Kft. adószám: 12575220-4-41

Eljárás minősége:

független biztosításközvetítő, biztosító(k) nevében nem jár el

 

CIB Biztosítási Alkusz Kft. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (Bit.) alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja ügyfelei részére.

Megbízott neve: CIB Biztosítási Alkusz Kft.
Székhelye: Magyarország, 1027 Budapest, Medve u. 4-14.
Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Felügyeleti engedély száma: II/44/2001; Biztosításközvetítői nyilvántartási szám: 204121400442;
A nyilvántartás megtekinthető a MNB http://apps.mnb.hu/regiszter/ honlapján.

A CIB Biztosítási Alkusz Kft.  biztosítóban befolyásoló részesedéssel nem rendelkezik; biztosító ill. biztosító anyavállalata a CIB Biztosítási Alkusz Kft-ben befolyásoló részesedéssel nem rendelkezik.

A CIB Biztosítási Alkusz Kft. tevékenységével kapcsolatban esetlegesen felmerülő panasszal fordulhat a CIB Biztosítási Alkusz Kft-hez: a CIB Bank bármelyik bankfiókjában, CIB24 telefonos ügyfélszolgálatán (06 40/242-242), postai úton (1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.), elektronikus úton a címen.

Amennyiben a  CIB Biztosítási Alkusz Kft. panaszkezelésével nem elégedett az alábbi szervekhez fordulhat:

A  fogyasztónak minősülő ügyfél a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése  esetén fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Banknál (levélben: 1534 Budapest BKKP, Pf. 777.; telefon: 06 1 489 9100; email cím: ; ügyfélkapun keresztül https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu; a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez (levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1525 Budapest BKKP Pf.: 172., telefon: 06 1 489 9100; email cím: ; ügyfélkapun keresztül a vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, - a hatáskörébe tartozó ügyekben - a Székesfehérvári Törvényszékhez  fordulhat.  A fogyasztónak nem  minősülő ügyfél az előbb  meghatározott bírósághoz fordulhat. A CIB Biztosítási Alkusz Kft. a Bit.-ben előírt szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, szakmai tevékenysége során esetlegesen okozott kárért a felelősségbiztosítását kezelő UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. áll helyt.

Eljárás minősége: független biztosításközvetítő, biztosító(k) nevében nem jár el.

Szövetségi tagság: Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (1096 Budapest, Vendel utca 11.)

  • Az FBAMSZ (Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége) Üzleti Etikai Kódexe: http://www.fbamsz.hu/alkuszoknak/uzleti_etikai_kodex