CIB Kamatkirály Számla

CIB Kamatkirály Számlát a Bank 2007. november 12-ét követően nem értékesít, új számla nem nyitható.
Az ezen időpont előtt megnyitott számlák változatlanul fennmaradnak. 
A hatályos kondíciók >>

A 2006. augusztus 31-ig megnyitott magas, változó kamatozású, kötetlen futamidejű számla első (akár 10 éves!) kamatperiódusára fizetett kamat mentes a kamatadó alól.

  • Sávos, változó kamatozású számla. Aktuális kamatok >>
  • A Kamatkirály Számla kamatperiódusa 10 év (a kamatperiódus kezdete a számla megnyitásának időpontja, kamatperiódusának vége a megnyitás időpontjától számított 10 év elteltét, vagy a számla megszüntetését megelőző banki munkanap, illetve a CIB Takarékszámlává történő átalakítás időpontja).
  • A kamatot kizárólag a kamatperiódus végén írjuk jóvá.
  • Amennyiben a számla megnyitásra kerül 2006. augusztus 31-ig, az első kamatperiódus kamata adómentes
  • A számlára 2006. szeptember 1. után is érkezhetnek jóváírások
  • A számlán elhelyezett összeg bármikor hozzáférhető
  • Részösszeg is felvehető
  • Amennyiben a CIB Kamatkirály Számlán az adott kamatelőjegyzési időszak alatt* kettőnél több terhelési tranzakció teljesül és/vagy a számla egyenlege a hónap folyamán 50 ezer Ft alá csökken, akkor a legalsó kamatsávhoz tartozó kamat kerül alkalmazásra.

* A CIB Kamatkirály Számlán a kamat előjegyzési időszak a naptári hónapot megelőző hónap utolsó Banki Napjától a naptári hónap utolsó előtti Banki Napjáig terjedő időszak.

A Bank által az adózással kapcsolatos jogszabályokról adott tájékoztatás nem tekinthető a jogszabály szövegével egyenértékű, teljes körű, hivatalos jogszabályértelmezésnek. Az adójogszabályok tartalmának megismerése, ezek alapján az üzleti döntés meghozatala kizárólag az Üzletfél felelősségi körébe tartozik. A Bank nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek akkor adódhatnak, ha a hatóságok a Bank által az adózással kapcsolatos jogszabályokról adott tájékoztatástól eltérően értelmezik a jogszabályokat.