CIB-Generali Hitelkártya

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a CIB-Generali Hitelkártya értékesítését 2012. március 22-én felfüggesztettük.
A döntés a meglévő CIB-Generali Hitelkártyákat nem érinti, azok a hatályos kondíciós listáknak megfelelően, változatlan feltételekkel használhatóak.
CIB MasterCard Gold Hitelkártya igényelhető.

Miért előnyös Önnek a CIB-Generali Hitelkártya?

Bizonyára már Önnel is előfordult, hogy vásárolni szeretett volna, de éppen nem volt a pénztárcájában megfelelő mennyiségű készpénz. A CIB-Generali Hitelkártyával bármikor, akár hó végén is szabadon vásárolhat, hiszen nem a saját pénzét, hanem személyre szabott hitelkeretét költi. Egy hagyományos bankkártya a folyószámlán elhelyezett összeg erejéig használható. A CIB-Generali Hitelkártyával viszont a bank pénzét használhatja, akár 45 napig kamatmentesen*. Ráadásul, amíg Ön hitelkártyájával vásárol, megtakarított pénze befektetéseiben kamatozhat.

*Tájékoztatjuk, hogy a 45 napos kamatmentesség kizárólag azon vásárlási tranzakció(k)ra vonatkozik,amelye(ke)t a kártyabirtokos az elszámolási időszak első napján hajt végre, feltéve, hogy a kártyabirtokos a fordulónapon fennálló tartozás összegét határidőre teljes mértékben rendezi. Ettől kezdve a kamatmentes periódus minden egyes további napon 1 nappal csökken.

A CIB-Generali Hitelkártyát a Generali tanácsadóknál igényelheti.


Minden részletében kedvező!

  • Nem szükséges bankszámlát nyitnia, sem a CIB Bankhoz utalnia fizetését.
  • Rugalmas visszafizetési lehetőséget biztosít, hiszen választása szerint fizethet egy összegben vagy havonta változó összegű részletekben is.
  • A vásárlásra elköltött összeg akár 45 napig kamatmentes, azaz a vásárlások összegére a Bank nem számít fel kamatot, ha a fordulónapon fennálló tartozás** összegét határidőre teljes mértékben rendezi.
  • Vásárlásai után visszatérítést kap! 

** Tájékoztatjuk, hogy a tartozásba a kártyabirtokos által igénybe vett összege(ke)n felül a bank által felszámított kamatok, díjak, költségek is beleszámítanak, ha ilyen kamatok, díjak vagy költségek felmerültek. A készpénzfelvétel nem kamatmentes tranzakció.


CIB-Generali Hitelkártyával minden vásárlása 2%-kal olcsóbb lehet

Ha Ön 2008. május 1-jén vagy azt követően igényel CIB-Generali Hitelkártyát, akkor különösen megéri rendszeresen használni CIB-Generali Hitelkártyáját, mert a Bank 2% jóváírást ad minden hazai vagy külföldi vásárlás után. A vásárlások naptári negyedéves maximum összege, amely után a bank jóváírást ad: 250 000 forint. A jóváírás automatikusan, negyedévente egyszer, egy összegben, az adott naptári negyedévet követő hónap második felében történik meg a hitelkártya-számlán.


Mennyit spórolhat CIB-Generali Hitelkártyájával egy év alatt?

Ha Ön negyedévente 250 000 forintért vásárol kártyájával, akkor egy év alatt 20 000 forintot spórolhat!

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A vásárlás visszatérítés részleteit a "Részvételi Szabályzat a CIB-Generali Hitelkártyákhoz kapcsolódó vásárlás visszatérítéshez" című dokumentum tartalmazza, melyet itt tekinthet meg.>>


CIB-Generali Hitelkártyával az utazás is biztonságosabb!

A 2008. május 1-jét megelőzően aktivált CIB-Generali Hitelkártyákhoz a főkártyához korlátlan számú külföldi utazásra érvényes Utazási Védelem szolgáltatás (poggyász-, utazási-, és baleset-biztosítás) kapcsolódik, amely a főkártyabirtokos számára díjmentes. A szolgáltatást az Európai Utazási Biztosító Zrt. nyújtja. Egy utazás tartama nem haladhatja meg a 60 napot. A 2008. május 1-jét követően igényelt és/vagy aktivált CIB-Generali Hitelkártyákhoz nem kapcsolódik díjmentes Utazási Védelem szolgáltatás és opcionálisan, díj ellenében sem igényelhető.


Rugalmas visszafizetés

A fennálló tartozás részleteiről számlakivonat készül minden hónap azonos napján, a fordulónapon. Az ezt követő 15 napos türelmi időn belül kell a befizetésnek a hitelkártyaszámlára beérkeznie. Ön dönti el, hogy a fennálló tartozást teljes egészében vagy részletekben fizeti vissza. Ha a részletfizetés mellett dönt, elegendő a fordulónapon fennálló tartozás 5%-át, de minimum 3000 Ft-ot visszafizetnie, a többit továbbviheti a következő hónapokra.


Kamatmentes használat

Egyösszegű visszafizetés esetén, azaz amennyiben a beérkezési határidőig a fordulónapon fennálló tartozás teljes egészében törlesztésre kerül, az igénybe vett összeg kamatmentes és a vásárlásokat semmilyen egyéb költség sem terheli. Így akár 45 napig* kamatmentesen használhatja a bank pénzét.

Amennyiben a beérkezési határidőig a fordulónapon fennálló tartozás nem teljes mértékben kerül kiegyenlítésre, úgy a fordulónapon fennálló teljes tartozás összegére a mindenkori Kondíciós Listában meghatározott kamat kerül felszámításra. Ez a hitelkamat a tranzakció terhelésének napjától a visszafizetés időpontjáig kerül kiszámításra, terhelése a következő számlakivonat készítésének napján történik.


Vásárlás és készpénzfelvétel

Vásárlás határok nélkül

A CIB-Generali Hitelkártya olyan dombornyomott kártya, amellyel Magyarországon több mint 25 000, világszerte több millió elfogadóhelyen fizethet kényelmesen. Hitelkártyáját bevásárlóközpontokban, éttermekben, szállodákban, benzinkutaknál egyaránt szívesen fogadják.

A CIB-Generali Hitelkártyával külföldön is korlátlan számban, díjmentesen vásárolhat. Használata autóbérlésnél, repülőjegy vásárlásnál, és szállodai költségek esetében kifejezetten ideális. Külföldi kiadásait ráér utólag, forintban rendezni.

Azonnal készpénzhez juthat

A hitelkártya elsősorban vásárlásra szolgál, de készpénz felvételére is alkalmas. Magyarországon több mint 2 500 bankjegykiadó automatából, világszerte több százezer helyen vehet fel készpénzt.

A hitelkártyával történő készpénzfelvételnek minden esetben díja van, és a tranzakció napjától kezdve kamatot számít fel a bank.


Biztonság

CIB Mobilbank Kártyafigyelő szolgáltatás

  • A CIB-Generali Hitelkártyához alacsony havi díj ellenében kínáljuk a CIB Mobilbank Kártyafigyelő szolgáltatást, amely sms-ben értesíti Önt a kártyával történt vásárlásokról.
  • Továbbá a fordulónapon sms-üzenetet küldünk fennálló tartozásáról, a minimum visszafizetendő összegről, a beérkezési határidőről és a rendelkezésre álló hitelkeretről.

Választható készpénzfelvételi és napi vásárlási limit

Az induló napi vásárlási limit 100 000 Ft. Ez azt jelenti, hogy naponta csak a limitnek megfelelő összeget költheti el kártyájával. A limitet bármikor módosíthatja CIB24 nonstop telefonos ügyfélszolgálatunkon, a CIB Internet Bankon és a CIB WAP Bankon keresztül.

Felelősségvállalás a CIB-Generali Hitelkártya elvesztése esetén

Amennyiben kártyáját elveszti vagy ellopják, azonnal hívja a CIB24 nonstop telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06 40 242 242 (külföldrôl +36 1 399 88 77) telefonszámon. A bejelentést követően a jogosulatlan használatért a felelősséget teljes egészében a bank viseli, így Önt a bejelentés pillanatától kezdve nem érheti kár.

Hitelfedezeti Védelem

A Hitelfedezeti Védelem keretében alacsony havi díj ellenében, teljes tartozását vagy 6 havi minimálisan befizetendő összeget megfizet Ön helyett a biztosító, a Generali-Providencia Zrt., amennyiben az alábbi esetek valamelyike bekövetkezik:

  • Munkanélküliség
  • Keresőképtelenség
  • Halál
  • 100%-os munkaképesség csökkenésUtazási Védelem

CIB-Generali Hitelkártyával az utazás is biztonságosabb!

A 2008. május 1-jét megelőzően aktivált CIB-Generali Hitelkártyákhoz - kizárólag a főkártyához - korlátlan számú külföldi utazásra érvényes Utazási Védelem szolgáltatás (poggyász-, utazási-, és baleset-biztosítás) kapcsolódik, amely a főkártyabirtokos számára díjmentes. A szolgáltatást az Európai Utazási Biztosító Zrt. nyújtja. Egy utazás tartama nem haladhatja meg a 60 napot. A 2008. május 1-jét követően igényelt és/vagy aktivált CIB-Generali Hitelkártyákhoz nem kapcsolódik díjmentes Utazási Védelem szolgáltatás és opcionálisan, díj ellenében sem igényelhető.Legfontosabb tudnivalók

Fordulónap

Minden hitelkártya esetében, a kártya elkészítésekor a Bank meghatároz egy napot (úgynevezett fordulónap), és minden hónapban ezen a napon összesíti az azt megelőző 30 napban történt költéseket, amely alapján elkészíti az Ön fennálló tartozását tartalmazó számlakivonatot (a számlakivonat tartalmazza a tranzakciókat, befizetéseket, kamatokat, díjakat). Ha a fordulónap munkaszüneti napra esik, akkor a számlakivonatot az azt megelőző banki munkanapon készítjük el.

Kamatmentes periódus

Az az időszak, amely alatt a hitelösszeg kamat felszámítása nélkül vehető igénybe. A CIB MasterCard hitelkártyák esetében, ha a fordulónapon fennálló tartozás a fizetési határidőig teljes egészében visszafizetésre kerül, úgy a vásárlásra igénybevett összegre nem számítunk fel hitelkamatot. A 45 napos kamatmentes periódus*  tehát kártyával történő fizetés esetén érhető el abban az esetben, ha a vásárlás a havonként esedékes fordulónapon történik.

Összefoglalva: a hitelkártya csak a vásárlási tranzakciókra értve, azokat a számlazárás utáni türelmi határidőig, - mely a tranzakciótól számítva legfeljebb 45 nap lehet - teljes egészében visszafizetve kamatmentesen használható.

* Tájékoztatjuk, hogy a 45 napos kamatmentesség kizárólag azon vásárlási tranzakció(k)ra vonatkozik, amelye(ke)t a kártyabirtokos az elszámolási időszak első napján hajt végre. Ettől kezdve a 45 napos periódus minden egyes további napon 1 nappal csökken.

Fizetési türelmi idő

Az az időtartam, ami a fordulónaptól számítva rendelkezésére áll, hogy fizetési kötelezettségének eleget tegyen. Ez a CIB MasterCard hitelkártyák esetében 15 naptári nap. 

Visszafizetés

A fennálló tartozás részleteiről számlakivonat készül minden hónap azonos napján, a fordulónapon. A fordulónaptól számított  15 napon belül kell a befizetésnek – legalább a minimum összegnek – a hitelkártya számlára beérkeznie. A fizetési határidőt a havi számlakivonaton is feltüntetjük. A befizetésnek legkésőbb a fizetési határidő napján 18 óráig kell a hitelkártya számára beérkeznie. A befizetés történhet banki átutalással, postai készpénz-átutalási megbízással vagy CIB bankfiókban történő befizetéssel.

A befizetett összegből a tartozás kiegyenlítési sorrendje a következő:

  • Banki díjak, jutalékok
  • Legkorábbi vásárlások
  • Legkorábbi készpénz felvételek

Példa a beérkezési határidőre:


Minimum összeg

Az egy hónapos elszámolási periódus/ok végén elegendő a fordulónapon fennálló tartozás 10%-át visszafizetni. Ez a kötelező minimum összeg. A fennmaradó részt tovább lehet görgetni a következő hónapra, egészen addig, amíg szükséges. A vissza nem fizetett rész – természetesen – csökkenti a felhasználható hitelkeret összegét, míg a visszafizetett összeg feltölti a hitelkeretet, így az ismételten felhasználható.

Kamatmentes használat

Egyösszegű visszafizetés esetén, azaz amennyiben a beérkezési határidőig a fordulónapon fennálló tartozás teljes egészében törlesztésre kerül, az igénybe vett összeg kamatmentes és a vásárlásokat semmilyen egyéb költség sem terheli. Így akár 45 napig* kamatmentesen használhatja a bank pénzét.

Amennyiben  a beérkezési határidőig a fordulónapon fennálló tartozás nem teljes mértékben kerül kiegyenlítésre, úgy a fordulónapon fennálló teljes tartozás összegére a mindenkori Kondíciós Listában meghatározott kamat kerül felszámításra. Ez a hitelkamat a tranzakció terhelésének napjától a visszafizetés időpontjáig kerül kiszámításra, terhelése a következő számlakivonat készítésének napján történik.

Kamatszámítás

Hitelkártyával történő készpénzfelvétel esetén hitelkamat a Tranzakció terhelésének időpontjától a visszafizetés napjáig kerül felszámításra. A kamat összegének terhelése a Hitelkártyaszámlán a számlakivonat készítésének napján történik.

Hitelkártyával fizetett összegek kamatozása:

a) amennyiben a fizetési határidőig a Fordulónapon fennálló hiteltartozás teljes egészében törlesztésre kerül, a vásárlásra/fizetésre fordított összegek kamatmentesek;

b) valamennyi, az adott egy hónapos elszámolási periódusban Hitelkártyával fizetett összegre (és a Hitelkártya-számlára terhelt kamatra és díjra) hitelkamat kerül felszámításra, amennyiben a fizetési határidőig törlesztés nem vagy csak részlegesen teljesül.

A hitelkamat a Tranzakció terhelésének napjától a visszafizetés időpontjáig kerül kiszámításra, terhelése a Hitelkártyaszámlán a következő számlakivonat készítésének napján történik. A Bank a kamatösszeget napi kamatszámítás mellett, havonta terheli.

Késedelem

Amennyiben a minimum összeg a türelmi időn belül nem kerül befizetésre, úgy Ön fizetési késedelembe esik. Ez esetben hitelkeretét a kamaton túl az alkalmanként felszámított késedelmi díj is terheli. Fizetési késedelem esetén a hitelkártya egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan használható mindaddig, amíg a kártyabirtokos befizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

Hitelkeret túllépés

Vásárlással nem lehet túllépni a hitelkeretet, hiszen minden tranzakció bank által engedélyezett. Hitelkeret túllépés egyes díjtételek (pl. késedelmes fizetés díja) terhelésekor fordulhat elő. A hitelkeret esetleges túllépéséért minden esetben a kártyabirtokos tartozik kizárólagos felelősséggel, melynek díja alkalmanként kerül
felszámításra a hitelkeret terhére.


Kondíciók és díjak

THM: 44,46%.
A Generali Hitelkártya és a kamatmentesség részletes feltételeit a Lakossági Üzletág Általános Szerződési Feltételek, és a Generali Hitelkártyákra vonatkozó kondíciós lista tartalmazza. A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A feltüntetett THM érték számítása 375.000.- Ft hitelkeret és egy éves futamidő figyelembevételével történt. Elszámolási időszak hossza: 30 nap.