CIB Babakötvény Program

Jogszabály módosulása miatt a CIB Bank Zrt a CIB Babakötvény Számlát 2012.10.01. napjától kezdve nem értékesíti. A 2012.10.01. napja előtt megnyitott számlák a továbbiakban is fennmaradnak.


Ő alhat, a pénze nem!

 • A 2005. december 31. napja után született babák életkezdési támogatásra jogosultak
 • Díjmentes számlavezetés
 • 10%, de legfeljebb 6000 Ft állami támogatás a magánszemélyek befizetéseire 
 • Adó-és illetékmentesség 

A Babakötvényhez kapcsolódó egyéb szabályozásokat megtalálja a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvényben.

EBKM: 0,01%-0,05%


Állami támogatások igénylése a 2016-os év vonatkozásában

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az év vége közeledtével a 2016-os év vonatkozásában az alábbiak szerint tudja igényelni a CIB Babakötvény Program tekintetében az Ön gyermekének a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény szerinti állami támogatást.

Az alábbi táblázatban összeszedtük, hogy az állami támogatásnak mely formái érhetők el, illetve, hogy az igénylésükhöz szükséges-e igazolást benyújtania:


Státusz

Állami támogatás mértéke

Szükséges igazolás a jogosultság megállapításához

1*

Amennyiben gyermeke a 2016. év során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult

A Babakötvény Programra a 2015. év során történt magánbefizetések** 20%-a, legfeljebb 12 000 Ft összegű állami támogatás jár a gyermeknek.

Igénylőlap >>
2*
Amennyiben gyermeke átmeneti vagy tartós nevelésbe vett Évente a magánbefizetés összegétől függetlenül 12.000 Ft összegű állami támogatás jár a gyermeknek

Igazolás benyújtása nem szükséges

A támogatás igénylése a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalának adatszolgáltatása alapján történik.

3

Amennyiben az előző két kategória egyikébe sem tartozik gyermeke

A 2016. év során történt magánbefizetések** 10%-a, legfeljebb 6000 Ft összegű állami támogatás jár a gyermeknek.

Nem szükséges semmilyen igazolást beküldeni.

* 1. és 2. csoportot, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. törvény határozza meg

**Magánbefizetések: természetes személyek (mint például Ön vagy más rokonok) által eszközölt befizetések.  

Az állami támogatást a Magyar Államkincstár a 2015. év során történt magánbefizetések után, illetőleg az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében a jogosultság időszakával arányos összegben utalja.

Az állami támogatások igényléséhez, kérjük, töltse le a jogosultság megállapításához szükséges igazolást!

Kérjük, hogy az igazolásokat, az azok részét képező tájékoztató szerint kitöltve és aláíratva
2017. január 15-ig juttassa vissza a bank részére személyesen, bármelyik bankfiókunkban.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben 2017. január 15-ig nem érkezik be bankunkhoz a fentiek szerinti igazolás a jogosultság megállapításához, úgy a táblázat 3. sorában feltüntetett mértékű állami támogatást igényeljük gyermekének.  


18 év múlva jól jön majd!

A törvény szerint a Magyar Államkincstár induló támogatást ad* minden, 2005. december 31. napja után, magyar állampolgárként születő, a Magyar Köztársaság területén lakó gyermeknek. Az összeg a gyermek anyakönyvezése alapján automatikusan kerül a nevére megnyitott államkincstári számlára. A kincstár a számla megnyitásakor rögzíti gyermeke adóazonosító jelét is. Az adóazonosító jelet az APEH automatikusan elkészíti, és Önt írásban értesíti róla.

Az összeget gyermeke csak 18 éves kora után használhatja fel, de az addig is kamatozik.

1. A Magyar Államkincstárnál elérhető kamatokról a www.allamkincstar.gov.hu/ oldalon tájékozódhat

 • A CIB Banknál elérhető kamatokat a www.cib.hu oldalon elérhető "CIB Babakötvény program devizabelföldi magánszemélyek részére" kondíciós lista tartalmazza.
 • A Babakötvény Számla vezetése díjmentes.
 • Ha minden hónapban rendszeresen, legalább 2 000 Ft jóváírás érkezik a CIB Banknál vezetett számlára, akkor magasabb kamatot írunk Önnek jóvá a számlán.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és az átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermekek esetében a 7. és 14. születésnapjuk évében az állam további támogatással toldja meg a kincstári hozományt.

* Az induló támogatás összege minden évben más. Az adott naptári évben érvényes indulási támogatási összeg pontos értéke megtalálható az adott naptáriévre érvényes költségvetési törvényben (lásd: a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapját).Az induló támogatás összegét az határozza meg, hogy a gyermek melyik naptáriévben született. 


Ha Ön többet ad, az állam is többet ad!

A magánszemélyektől (család, rokonok) érkező befizetések után állami támogatás jár:

  • Az állami támogatás mértéke az adott évben befizetett összeg 10 százaléka, de legfeljebb évi 6 ezer forint.
  • Ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, akkor a támogatás az adott évben befizetett összeg 20 százaléka, de legfeljebb évi 12 ezer forint.
  • Az átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermekek évente 12 000 Ft támogatást kapnak, függetlenül attól, hogy mekkora összeget fizettek be a számlájukra.

A települési önkormányzatok is fizethetnek a CIB Babakötvény Számlára. (Az önkormányzati befizetések után nem jár állami támogatás.)Hogyan működik a CIB Babakötvény Program?

Egy gyermeknek csak egy ilyen számlája lehet.

A kincstárnál lévő induló támogatási összeg a bankszámla megnyitását követő 2. hónap 10-éig automatikusan kerül a számlára A magánszemélyektől érkező befizetések utáni, évenkénti állami támogatás a naptári évet követő év elején, először 2007-ben érkezik meg a számlára.

Az állami támogatás lehívását bankunk intézi, de a magasabb összegű támogatáshoz igazolni kell a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, illetőleg az állami gondozás tényét. Ehhez az Önök közreműködésére van szükség. Minden év végén írásban felkérjük Önöket, hogy ezeket az igazolásokat Bankunk részére a következő év január 15-éig írásban küldjék el.


Hogyan lehet befizetni a CIB Babakötvény Számlára?

  • Bankon belüli, vagy bankon kívüli átutalással
  • Pénztári befizetéssel

Ha családtag, rokon, vagy más magánszemély fizet be a számlára, a befizetéskor felhatalmazást kell adniuk a Bank részére, hogy a befizető nevét és levelezési címét, vagy folyószámla számát nyilvántartsa.


A CIB Babakötvény Számlán lévő összeg felhasználása

  • A CIB Babakötvény Számlán lévő összeg (kamatok, hozamok stb.) a gyermek 18 éves koráig adó- és illetékmentesek, azokat nem lehet végrehajtás alá vonni, nem használhatók fel hitelfedezetként sem.
  • A CIB Babakötvény Számlán összegyűlt megtakarítást a fiatal felnőtt tulajdonos18. életévének betöltése napjától, de legkorábban a számla megnyitását követő harmadik év elteltétől, a gyermek vagy a fiatal felnőtt halála esetén az öröklési bizonyítvány vagy a hagyatéki határozat jogerőre emelkedését követően az örökös kérelmére lehet kifizetni.  

   A fiatal felnőtt az életkezdési támogatást a következő célokra fordíthatja:

   Tanulmányok

   • Lakhatás
   • Pályakezdés
   • Gyermekvállalás feltételeinek megteremtése
   • Jogszabályban meghatározott más cél