ÜZLETI FELTÉTELEK

TECHNIKAI DAYTRADE ÜGYLETEKRE ÉS HALASZTOTT PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSRE

Hatályos: 2013. december 6.

Jelen Üzleti Feltételek a CIB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatának 6.16. pontja "Halasztott pénzügyi teljesítésre és a Technikai daytrade ügyletekre vonatkozó szabályok" tekintetében alkalmazandó.

I. HALASZTOTT PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSRE ÉS TECHNIKAI DAYTRADE ÜGYLETTÍPUSRA VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

1. SZABAD PORTFÓLIÓ ELEM           

A CIB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatában meghatározottak szerint.

2. SZADAB PORTFÓLIÓ ELEMEINEK ÉRTÉKE

Szabad Portfolió Értékpapír Elem Értékének meghatározása során alkalmazott ár:

ÉRTÉKPAPÍR TÍPUSA/NEVE

ÉRTÉKPAPÍR PIACI ÁRA

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott forintban denominált alapok

A megbízás megadásának pillanatában utolsó publikált nettó eszközérték

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kibocsátott nem forintban denominált alapok

A megbízás megadásának pillanatában utolsó publikált nettó eszközérték

Magyar Állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A megbízás megadásának pillanatában a Bank által jegyzett utolsó vételi árfolyam

CIB Bank Zrt. által kibocsátott forintban denominált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A megbízás megadásának pillanatában a Bank által jegyzett utolsó vételi árfolyam

CIB Bank Zrt. által kibocsátott nem forintban denominált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A megbízás megadásának pillanatában a Bank által jegyzett utolsó vételi árfolyam

Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvények

A megbízás megadásának pillanatában rendelkezésre álló utolsó kötési árfolyam

Nem magyarországi kibocsátású részvények

A megbízás megadásának pillanatában a Reuters rendszeren elérhető utolsó rendelkezésre álló kötési árfolyam

 

Nem Forintban denominált Portfólió Elem Értékének számítása során alkalmazott devizaárfolyam:

A Bank által jegyzett kereskedelmi közép árfolyam.

A Szabad Portfólió Értékpapír Elem Fedezeti Értékei (azaz a Diszkonttényező mértéke) az alábbi táblázatban közölt sávokba esnek:

HUF

Kötvény

Részvény

Befektetési jegy

DKJ

MÁK

Jelzálog

CIB

Blue chip

Egyéb

Pénzpiaci

Egyéb

95%-97%

85%-97%

70%-96%

85%-97 %

OTP

60 %

0%-50%

95%-99%

0%-70%

MOL

65 %

RICHTER

65 %

MTELEKOM

70 %

 

II. HALASZTOTT PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ TOVÁBBI, EGYEDI FELTÉTELEK

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

1/(1-alfa).

amely esetében az alfa = az előző pontban meghatározott Diszkonttényező / 100

III. TECHNIKAI DAYTRADE ÜGYLETTÍPUSRA VONATKOZÓ TOVÁBBI, EGYEDI FELTÉTELEK

VÁLASZTHATÓ ÉRTÉKPAPÍR MEGNEVEZÉSE

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

TDT SHORT ÉS LONG POZÍCIÓ FEDEZETI ÉRTÉKÉNEK SZÁMÍTÁSA SORÁN ALKALMAZOTT DISZKONTTÉNYEZŐ

OTP

5

80%

MOL

5

80%

RICHTER

5

80%

MTELEKOM

5

80%

 

Technikai daytrade megbízás megadásának határideje: 16:40

Az Ügyfél általi pozíció zárás végső időpontja: 16:40

Automatikus Pozíciózárás: 16:42-től a Befektetési Szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatban meghatározottak szerint..

A Bank minden banki munkanapon az üzleti órák kezdetéig teszi közzé jelen Üzleti Feltételeket. A Bank jogosult jelen Üzleti Feltételekben meghatározottakat egyoldalúan módosítani.  A módosítás a Bank által megjelölt időpontban válik hatályossá, azzal, hogy a Bank napközben megváltoztatni kivételes esetben jogosult az Üzleti Feltételeket olyan módon, hogy a módosítás a közzététellel lép hatályba.