Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről a SWIFT rendszerben

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 6.§-ának (2) bekezdése alapján tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy bankunk – hasonlóan az összes európai bankhoz – a nemzetközi pénzügyi műveletek végrehajtása érdekében a SWIFT  nevű, belgiumi székhelyű cég SWIFTNet FIN szolgáltatását veszi igénybe. A SWIFT operációs központja az európai pénzügyi tranzakciókat is az Amerikai Egyesült Államokban működő, biztonsági célokból duplikált adatbázisban tárolja. Az operációs központban tárolt európai pénzügyi tranzakciók adatai így az Amerikai Egyesült Államok joghatósága alá tartoznak, ennek következtében az amerikai hatóságok hozzáférést követelhetnek az operációs központban tárolt személyes adatokhoz a terrorizmus elleni harc céljából. Az Amerikai Egyesült Államok joga a személyes adatok számára az Európai Unióétól eltérő szintű védelmet biztosít. Ügyfeleinknek ugyanakkor természetesen továbbra is megmaradnak az EU adatvédelmi rendelkezéseiből származó jogosultságai, és ezeket a jogokat, illetve az ezzel összefüggő jogérvényesítési lehetőségeiket változatlanul gyakorolhatják. Maga a SWIFT is folyamatosan mindent megtesz azért, hogy az általa nyújtott szolgáltatás mindinkább megfeleljen az uniós adatvédelmi kritériumoknak.

A tárgyban bővebb tájékoztatást a www.bankszovetseg.hu honlapon talál.