MiFID

2007. december 1-jétől hatályba lépett a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.), amely az Európai Unió ún. MiFID irányelve alapján készült.

A MiFID irányelv az Európai Unió tagállamain belül egységes követelményeket ír elő a befektetési vállalkozások számára szervezeti- és ügyviteli vonatkozásban, amelyek magukban foglalják többek között a befektetők, ügyfelek fokozottabb védelmének biztosítását.

A szabályozás az ügyfelek vonatkozásában különösen az alábbi területeket érinti:

(1) ügyfél-kategóriák kialakítása;
(2) ügyfelek kockázatviselő képességének, piaci ismereteinek felmérése;
(3) az ügyfél számára lehető legkedvezőbb teljesítés előírása.


(1) Ügyfél-kategóriák

A Bszt. a Bank részére az ügyfelei kötelező minősítését írja elő. A jogszabály három alapvető kategóriát határoz meg:

    • lakossági minősítésű ügyfél: számára a legrészletesebb tájékoztatást kell nyújtani, ebben az esetben a legkifinomultabbak a tájékozódási, tájékoztatási kötelezettségek;
    • szakmai minősítésű ügyfél: számára már nem szükséges a fenti kategóriára jellemző részletes információ biztosítása, a tájékoztatási kötelezettség lényegesen kisebb mértékű;
    • elfogadható partner minősítésű ügyfél: a szakmai minősítésű ügyfelek egy szűkebb köre, a részükre nyújtandó tájékoztatás mélysége és mértéke a legkisebb.

A jogszabály tételesen meghatározza, hogy mely ügyfelek szakmai minősítésű ügyfelek, ezen belül elfogadható partner minősítésű ügyfelek (így pl.: bankok, biztosítók, befektetési alapkezelők) és rögzíti, hogy a szakmai minősítésű ügyfél kategórián kívüli ügyfelek lakossági minősítésű ügyfél kategóriába tartoznak.

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bszt. lehetőséget biztosít arra, hogy az Ügyfél kérje besorolásának módosítását, az ügyfél-kategória módosításról szóló tájékoztatót és a szükséges dokumentumokat megtalálhatja honlapunkon.


(2) Az ügyfelek kockázatviselő képességének, piaci ismereteinek felmérése

Törvényi előírás (MiFID) alapján Bankunk köteles befektetési tanácsadási szolgáltatás nyújtását megelőzően tájékozódni az Ön vagy az Ön által képviselt szervezet pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ismereteiről, kockázatviselő képességéről, jövedelmi helyzetéről és befektetési céljairól. Ezen információkat Ön az ún. alkalmassági kérdőív kitöltése során hozhatja Bankunk tudomására. A kérdőív kitöltésének célja, hogy Bankunk az Ön által a tudomásunkra hozott információk alapján olyan pénzügyi terméket ajánlhasson Önnek vagy az Ön által képviselt szervezetnek, amely igazodik az Ön vagy az Ön által képviselt szervezet körülményeihez és alkalmas befektetési elvárásainak megvalósítására. A kérdőív kitöltése nem kötelező.

Alkalmassági besorolás:

Tájékoztatjuk, hogy a Bankunk a hivatkozott törvényi előírás alapján kizárólag a fent említett alkalmassági kérdőív kitöltését követően nyújthat befektetési tanácsot ügyfelei részére. A jogszabály alapján ezen szolgáltatásunk keretében az a termék ajánlható az ügyfél részére, amely a fenti kérdőív kiértékelése szerint számára "alkalmas".

Az alkalmassági kérdőív alapján bankunk az ügyfeleit besorolja, annak megfelelően, hogy az adott ügyfél számára milyen termékcsoport (nem komplex pénzügyi eszközök, a komplex pénzügyi eszközök vagy mindkettő vagy egyik sem) ajánlható.

Az ügyfél besorolása változhat, amennyiben az ügyfél újból kitölti az alkalmassági kérdőívet, és annak eredménye a korábbi kérdőívhez képest eltérő lesz.

Megfelelőségi besorolás:

Tájékoztatjuk, hogy a Bank a fenti jogszabályi kötelezettség alapján egyes meghatározott pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízás esetén köteles megvizsgálni a kérdéses pénzügyi eszközök megfelelőségét, ha a megbízás adás során Bankunk befektetési tanácsot nem adott. Ezen vizsgálat során Bankunk az alkalmassági vagy a megfelelési kérdőív kitöltése során az Ön vagy az Ön által képviselt szervezet által a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ismereteit veszi alapul. A jogszabály alapján a megfelelési kérdőív kitöltésére akkor van szükség, ha az ügyfél komplex pénzügyi eszközre vagy sajátszámlás adásvételi ügyletre vonatkozóan ad megbízást. Megfelelőek a komplex pénzügyi eszközök és sajátszámlás adásvételi ügyletek az ügyfél számára, ha azok természete és kockázata összhangban van az ügyfél pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tapasztalataival, ismereteivel. Ha nem megfelelő, erre fel kell hívnunk ügyfelünk figyelmét.

Az alkalmassági, illetve a megfelelőségi kérdőív kiértékelése során Bankunk megállapítja az ügyfél Megfelelőségi besorolását, azaz azt, hogy az ügyfél számára a komplex pénzügyi eszközök, illetve a saját számlás ügyletben érintett pénzügyi eszközök megfelelőek-e vagy sem.

Az ügyfél besorolása változhat. Amennyiben az ügyfél újból kitölti az alkalmassági kérdőívet vagy a megfelelőségi kérdőívet, akkor annak eredménye függvényében a Bank újraértékeli a meglévő besorolást.

Bankunk az „Általános tájékoztató a befektetési lehetőségekről és kockázatokról” című kiadványában tájékoztatja ügyfeleit a pénzügyi eszközökről, a kapcsolódó törvénynek megfelelően megkülönböztetve a komplex, illetve a nem komplex pénzügyi eszközöket (termék- és ügylettípusokat). A tájékoztató megtalálható a honlapunkon, a www.cib.hu/mifid oldalon.


(3) Az ügyfél számára lehető legkedvezőbb teljesítés előírása

A Bank a Bszt. alapján köteles az ügyfelei megbízását az ügyfél számára a lehető legkedvezőbb módon végrehajtani.

A Banknak ezen előírás figyelembevételével a megbízások ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtására vonatkozóan szabályzattal kell rendelkeznie, ez az ún. „végrehajtási politika”, amelynek összefoglalójáról tájékoztatást kérhet bármely bankfiókunkban, illetőleg megismerheti azt a Bank honlapján (www.cib.hu), valamint internetes kereskedési portálunkon (www.ebroker.hu).

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank Befektetési szolgáltatási Üzletszabályzata a bankfiókjainkban és internetes oldalainkon érhető el.

Amennyiben kérdése merül fel a MiFID-del kapcsolatosan, hívja a CIB24-et ((+36 1) 4 242 242), keresse fel bármely bankfiókunkat, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésésre.


Általános tájékoztató a befektetési lehetőségekről és kockázatokról


Részletes terméktájékoztatók


Befektetési alapok


Ügyféltájékoztatók


Ügyfélkategorizálás


Best execution


Összeférhetetlenség


Hirdetmény


Adobe Acrobat Reader ingyenes letöltése itt.