ÜZLETI FELTÉTELEK

MARGIN(-ELSZÁMOLÁSÚ) DEVIZAÜGYLETEKRE

Hatályos: 2013. január 9-től

Jelen Üzleti Feltételek kizárólag a Bank margin(-elszámolású) ügyleteire vonatkozó, a Margin-elszámolású devizaügyletekre vonatkozó keretszerződésben hivatkozott általános feltételrendszer.

Az Üzleti Feltételekben foglaltak kizárólag a vonatkozó Keretszerződéssel, a Kondíciós Listával, a Díjjegyzékkel, az Általános Szerződéses Feltételekkel és az Üzletszabályzattal együtt érvényesek.

ÜGYLETTÍPUSOK

1) MAXIMÁLIS FUTAMIDŐ

    • Deviza FORWARD (határidős) adásvételi ügylet esetében 12 hónap
    • Deviza OPCIÓS ügylet esetében 12 hónap

2) DEVIZANEMEK

Az ügylettípusok a következő devizákban köthetők: HUF, GBP, DKK, CAD, CHF, USD, AUD, EUR, PLN, SEK, KWD, TRY, CZK, JPY, NOK, HRK, RON

3) TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Az ügylet kötési értéke a megbízás elfogadáskor az Ügyfél szabad rendelkezésére álló Letét értékének 20-szorosa, kivéve: Bináris deviza opciós ügylet esetében 1-szerese, egyéb Deviza opciós ügylet esetében 10-szerese

4) MINIMUM KÖTÉSI ÉRTÉK

10 000 000 forint, illetve ennek megfelelő egyéb devizaérték – a devizanemeket figyelembe véve - a Bank mindenkori deviza középárfolyamán számítva.

LETÉT

5) TÍPUSA

Forint pénzösszeg és / vagy Értékpapír.

Értékpapír esetében:

    • forint kibocsátású magyar diszkont kincstárjegy
    • forint kibocsátású magyar államkötvény
    • a Bank saját, forint kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjai
POZÍCIÓZÁRÁS

6) AZ ÜGYFÉL ÁLTALI POZÍCIÓ ZÁRÁS IDŐPONTJA

Az Értéknapot megelőző banki munkanap 16 óra.

7) POTLÓLAGOS LETÉTIGÉNY VESZTESÉGSZINTJE

Amennyiben az összes nyitott ügylet (a bináris opciók kivételével) nettósított Marked-to-Market értéke negatív és abszolút értéke eléri a Letétnek a bináris opciók letétigényével csökkentett, és a lezárt ügyletek eredményével korrigált értékének 60%-át, további letét elhelyezése szükséges olyan mértékben, hogy annak értéke a Letétnek a bináris opciók letétigényével csökkentett, és a lezárt ügyletek eredményével korrigált értéke 60%-a alá csökkenjen.

Amennyiben a letét devizanemétől eltérő devizanemben kötött nyitott bináris opciók nettósított MTM értéke negatív, és abszolút értéke eléri a Letétnek a lezárt ügyletek eredményével korrigált értékének a 96%-át, további letét elhelyezése szükséges olyan mértékben, hogy az a Letétnek a lezárt ügyletek eredményével korrigált értékének a 96%-a alá csökkenjen.

A letét devizanemében kötött bináris opció esetében pótlólagos letétigény nincs.

8) KÉNYSZERZÁRÁS VESZTESÉGSZINTJE

Amennyiben az összes nyitott ügylet (a bináris opciók kivételével) nettósított Marked-to-Market értéke negatív és abszolút értéke eléri a Letétnek a bináris opciók letétigényével csökkentett, és a lezárt ügyletek eredményével korrigált értékének 80%-át, vagy a Bank felszólítása ellenére további Letét nem kerül elhelyezésre a Bank jogosult az összes Devizaügyletet egyoldalúan lezárni.

Amennyiben a letét devizanemétől eltérő devizanemben kötött nyitott bináris opciók nettósított MTM értéke negatív, és abszolút értéke eléri a Letétnek a lezárt ügyletek eredményével korrigált értékének a 98%-át, vagy a Bank felszólítása ellenére további Letét nem kerül elhelyezésre a Bank jogosult az összes Devizaügyletet egyoldalúan lezárni.

9) MARGIN ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ELSZÁMOLÓ ÁRFOLYAM

Az elszámolás időpontjában érvényes MNB árfolyam + / - 0,5%   az átváltás irányától függően.

ÜZLETI ÓRÁK

9) ÜZLETI ÓRÁK

Hétfőtől péntekig 8.30 órától 17 óráig.

 

A Bank jogosult jelen Üzleti Feltételekben meghatározottakat egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosítás a közzétételt követő napon válik hatályossá, kivételes esetben a közzétételtől.