TÁJÉKOZTATÓ A FATCA-VAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL

INFORMATION ON FATCA - English version

Mi a FATCA?

A FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act – egy amerikai jogszabály, amelynek célja, hogy az Amerikai Egyesült Államok állampolgárainak adóelkerülését csökkentse és a külföldön tartott megtakarításaikat, azok hozamát megadóztathassa.

Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok 2014. február 4-én megállapodást kötött a FATCA szabályozás végrehajtásáról, amely megállapodás a 2014. évi XIX. törvénnyel (továbbiakban: FATCA törvény) került kihirdetésre.

A FATCA törvény azonosítási, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé, valamint ezen keresztül az Egyesült Államok Adóhatósága, az Internal Revenue Services (IRS) felé teljesítendő jelentéstételi kötelezettséget vezet be a magyar pénzügyi intézmények számára. Az azonosítási és jelentéstételi kötelezettség azon személyekre (természetes személyekre, és jogalanyokra) vonatkozik, amelyek úgynevezett Meghatározott Egyesült Államokbeli Személyeknek minősülnek, és a FATCA törvény alá tartozó számla tulajdonosai, illetve azon nem egyesült államokbeli jogalanyok (pl. jogi személyek, egyéb szervezetek) számláira vonatkozóan, amelyek bármely ellenőrző személye (tényleges tulajdonosa) úgynevezett Meghatározott Egyesült Államokbeli Személynek minősül. A FATCA törvény emellett előírja a nem egyesült államokbeli Pénzügyi Intézmények számára jóváírt pénzügyi eszközök azonosítását, és meghatározott esetekben ezek jelentését is.

A FATCA törvény végrehajtása minden magyar pénzügyi intézmény (bank, befektetési vállalkozás stb.) számára kötelező.

A FATCA szabályozás végrehajtása céljából az Egyesült Államok nemcsak Magyarországgal, hanem szinte az összes fejlett pénzügyi piaccal rendelkező országgal (így pl. az Európai Unió több tagállamával) hasonló megállapodást kötött, ezért az amerikai adózók FATCA szerinti azonosítása nem csak Magyarországon, de számos más országban is megkezdődik 2014. július 1-ével.

Kire vonatkozik a FATCA?

A FATCA törvény szerint:

 • Számlával már rendelkező ügyfeleinket (tulajdonos, társtulajdonos) át kell világítanunk abból a szempontból, hogy szükséges-e jelentésük a NAV, illetőleg az IRS felé. E célból bizonyos ügyfeleink megkeresése szükségessé válhat.

Azon ügyfeleinket, akik

 • új számlát kívánnak nyitni, vagy
 • adatot kívánnak módosítani

szintén át kell világítanunk abból a szempontból, hogy szükséges-e jelentésük a NAV, illetve az IRS felé.

Mit jelent az átvilágítás?

 • Azon ügyfeleink esetében, akik 2014. június 30-án élő Pénzügyi Számla (pl. folyószámla, megtakarítási számla, letétkezelői számla) tulajdonosai a CIB Bank Zrt-nél, a korábban már megadott adatok áttekintése történik meg, és csak bizonyos esetekben (pl. Egyesült Államokbeli adat vagy a FATCA törvény szerint nagy értékűnek minősülő számla) szükséges külön nyilatkozni az amerikai illetőséggel kapcsolatban.
 • Új számlát nyitni, vagy adatot módosítani kívánó ügyfeleinktől nyilatkozatot kérünk az amerikai illetőséggel kapcsolatban.
 • A törvényben meghatározott esetekben – (pl. egyesült államokbeli illetőségre utaló adat esetén) további dokumentumokat is kérhet a CIB Bank Zrt.

Az átvilágításra és – szükség esetén – a jelentésre azért van szükség, hogy elkerülhető legyen a beérkező egyesült államokbeli, forrásadó alá eső pénzösszegre kivetett 30% forrásadó levonása. Enélkül, adott esetben ügyfeleink 100 Ft-ból csak 70 Ft-ot kapnának meg.

Ki minősül Egyesült Államokbeli Személynek?

Magánszemély akkor, ha

 • az Egyesült Államok állampolgára (akkor is, ha kettős állampolgár), vagy
 • az Egyesült Államokban belföldi illetőségű (pl. zöldkártyája van, ebben az évben 31 napot és az utolsó 3 évben – korrigálás után – 183 napot töltött az Egyesült Államokban).

Jogalany (jogi személy, egyéb szervezet, intézmény, vállalat stb.), ha

 • az Egyesült Államok területén alapították,
 • az Egyesült Államok (vagy egyik állama) jogszabályai alapján alakult, vagy
 • bizonyos, a FATCA törvény alapján egyesült államokbeli ellenőrzés alatt álló trustok.

Ki a Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy?

A „Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy” egy egyesült államokbeli személy, kivéve:

 • az a vállalat, amelynek a részvényeivel egy vagy több szabályozott értékpapírpiacon rendszeresen kereskednek (pl. tőzsdén jegyzett vállalat);
 • bármely vállalat, amely ugyanannak, az Egyesült Államok Adókódexének 1471(e)(2) szakaszában meghatározott, kibővített kapcsolt csoportnak a tagja, olyan vállalatként, ahogyan azt az előző pont leírja; (pl. tőzsdén jegyzett vállalat leányvállalata)
 • az Egyesült Államok, vagy annak bármely teljes tulajdonában lévő ügynökség vagy szerv;
 • az Egyesült Államok bármely állama, az Egyesült Államok bármely Függő Területe (Amerikai Szamoa, Északi-Mariana Szigetek Nemzetközössége, Guam, Puerto Rico Nemzetközössége, Egyesült Államokbeli Virgin-szigetek), az előzőek bármely politikai alegysége (pl. város), az előzőek közül egyiknek vagy többnek a teljes tulajdonában lévő ügynökség vagy szerv;
 • bármely szervezet, amely az Egyesült Államok Adókódexének 501(a) szakasza alapján az adókötelezettség alól mentesül vagy bármely az Egyesült Államok Adókódexének 7701(a)(37) szakaszában meghatározott egyéni nyugdíj terv;
 • bármely az Egyesült Államok Adókódexének 581. szakaszában meghatározott hitelintézet;
 • bármely, az Egyesült Államok Adókódexének 856. szakaszában meghatározott ingatlanbefektetési trust;
 • bármely, az Egyesült Államok Adókódexének 851. szakaszában meghatározott szabályozott befektetési vállalat, vagy bármely olyan jogalany, amely az 1940-es A Befektetési Vállalatokról szóló törvény (15 U.S.C. 80a-64) értelmében az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleténél nyilvántartásban szerepel;
 • bármely, az Egyesült Államok Adókódexének 584(a) szakaszában meghatározott közös trust alap;
 • bármely trust, amely az Egyesült Államok Adókódexének 664(c) szakasza értelmében az adókötelezettség alól mentesül, vagy amelyet az Egyesült Államok Adókódexének 4947(a)(1) szakasza meghatároz;
 • bármely olyan értékpapírral, áruval vagy derivatív pénzügyi eszközzel (beleértve a kamat SWAP és deviza SWAP ügyleteket, határidős, forward és opciós ügyleteket) kereskedő személy, akit az Egyesült Államok vagy bármely államának jogszabályai szerint ilyen címen tartanak nyilván;
 • az Egyesült Államok Adókódexének 6045(c) szakaszában meghatározott bróker, vagy
 • bármely, az Egyesült Államok Adókódexének 403(b) vagy 457(g) szakaszában meghatározott terv alá eső adómentes trust.

Mely ügyfeleinket kell jelentenünk és mit jelentünk róluk?

A FATCA törvény alapján bankunknak jelentenie kell:

 • az Egyesült Államokbeli Személyeket (bizonyos kivételekkel),
 • a nem együttműködő számlatulajdonosokat (azokat, akik nem adják meg a szükséges információt ahhoz, hogy megállapítható legyen a FATCA törvény szerinti besorolásuk), és
 • a Nem Résztvevő Pénzügyi Intézményeknek (amelyek nem tartják be a FATCA szabályait) fizetett összegeket.

Az alábbi adatokat kell jelentenünk:

 • Számlatulajdonos neve, címe, egyesült államokbeli adóazonosítója (TIN), amennyiben a számlatulajdonos nem Egyesült Államokbeli Jogalany legalább egy Meghatározott Egyesült Államokbeli ellenőrzést gyakorló személlyel, akkor a Jogalany és minden egyes Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy ellenőrzést gyakorló személy neve, címe, USA adóazonosítója (ha van)
 • Számla száma
 • Számla egyenlege vagy értéke (időszak végén vagy zárás előtt)
 • Letétkezelői számla esetében a teljes bruttó kamat és osztalék, a birtokolt eszközök teljes egyéb bevétele, és az ingatlaneladásból vagy azzal kapcsolatosan tartozás rendezésből származó teljes bruttó bevétel, ahol a CIB Bank Zrt. letétkezelő, bróker, meghatalmazott vagy ügynökként közreműködő
 • Betéti számla esetén a jóváírt vagy fizetett kamat teljes bruttó összege
 • Egyéb számlák esetében a Szálatulajdonos részére történt kifizetés vagy jóváírás bruttó összege, ahol a CIB Bank Zrt. a kötelezett vagy az adós.

Megtagadható-e a nyilatkozat tétel?

A FATCA törvény előírja a nyilatkoztatási kötelezettséget, ügyfelünket felkérjük nyilatkozat megtételére. A rendelkezésre álló információk alapján (pl. egyesült államokbeli illetőségre utaló adat esetén) további dokumentumokat is kérhet a CIB Bank Zrt.

2014. július 1-jét követően amennyiben valamely ügyfelünk nem tett nyilatkozatot, vagy nem nyújtotta be a kért dokumentumokat, akkor ezen ügyfelünk, illetve számlája (számlái) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé (valamint ezen keresztül az Egyesült Államok Adóhatósága, az IRS, azaz Internal Revenue Services felé) jelentésre kerültek. Azonban ezen ügyfeleink is tájékoztatást kaptak a törvény alapján fennálló nyilatkozattételi kötelezettségről, valamint bármikor megtehetik nyilatkozatukat.

A FATCA tv. előírásának maradéktalan teljesítése érdekében a bank csak a nyilatkozat tételi kötelezettségnek eleget tevő ügyféllel létesít üzleti kapcsolatot, a FATCA nyilatkozat megtagadására tehát nincs lehetőség.

 

Hogyan lehet nyilatkozatot tenni?

 • Személyesen, közel 100 bankfiókunk bármelyikében ügyfeleink megtehetik nyilatkozatukat.
 • A CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül azon magánszemély, egyéni vállalkozó és őstermelő ügyfeleink tehetnek nyilatkozatot, akik nem rendelkeznek egyesült államokbeli adatokkal és nem Egyesült Államokbeli Személyek. Ezen ügyfeleink írásos tájékoztatást kapnak a megtett nyilatkozatról.

Hány alkalommal kell nyilatkozni?

Egy személynek (magánszemély, jogalany) egy érvényes nyilatkozatot kell benyújtania, amely nyilatkozat bármikor módosítható vagy visszavonható. Szükséges azonban ismételten nyilatkozni akkor, ha ügyfelünk adatainak egyesült államokbeli érintettsége (pl. ügyfelünk kiköltözik az Egyesült Államokba vagy onnan Magyarországra költözik) vagy a korábbi nyilatkozatban foglaltak változnak. Ebben az esetben szükség lehet további dokumentumok benyújtására is.


Letölthető dokumentumok

Az alábbi útmutató segítséget nyújt Önnek, ha magánszemélyként, egyéni vállalkozóként vagy őstermelőként tesz FATCA nyilatkozatot.

Az alábbi útmutató segítséget nyújt Önnek, ha jogalanyként (cégként, szervezetként, intézményként, önkormányzatként stb.) tesz FATCA nyilatkozatot.

 Pénzügyi Intézményeknek


A CIB Bank Zrt. FATCA adatai

 

IRS regisztrált státusz

Member of an Expanded Affiliated Group

Registered Deemed-Compliant Financial Institution (Reporting Model 1 FFI)

GIIN

D9I1IN.00045.ME.348

FATCA Responsible Officer

Németh Krisztián

CIB Bank Zrt. W-8BEN-E nyilatkozata >>