Egészségügyi hozzájárulás (eho) a kamatjövedelmekre (2013-2016)

A 2013. augusztus 1. és 2016. december 31. között megszerzett kamatjövedelmek után 6%-os egészségügyi hozzájárulást (eho-t) kell fizetni.

A 2016. december 31-ét követően megszerzett kamatjövedelem után nem kell eho-t fizetni akkor sem, ha a kamatperiódus 2017. január 1-ét megelőzően indult, illetve a kamatjövedelmet generáló értékpapír ezen dátumot megelőzően került megvásárlásra.


Az eho teher alá tartozó jövedelmek

1. az Szja. törvény szerinti kamatjövedelmek, vagyis amelyek után kamatadófizetési kötelezettség áll fenn

2. a 2013. július 31-ét követően nyitott és 2016. december 31-ét megelőzően megszüntetett TBSZ számlák esetében keletkező jövedelmek


Az eho mértéke, számítása, megfizetése

A kamatadóhoz kapcsolódó, 2013. augusztus 1. és 2016. december 31. között megszerzett kamatjövedelmek után fizetendő eho teher mértéke 6%.

Alapja minden érintett kamatjövedelem esetében megegyezik a kamatadó alapjával.

Az eho alapját és az eho terhet a kifizető, jelen esetben a CIB Bank állapítja meg, vonja le, és vallja be (összesítve, nem személyenként részletezve). A magánszemélyeknek adminisztratív teendőjük nincs ebben a tekintetben.

A társadalombiztosítási jogszabályok szerinti külföldinek minősülő, illetve másik tagállamban biztosítottnak minősülő személyek a kifizető által az EHO levonásról adott igazolás és jogállásuk igazolása alapján visszaigényelhetik a NAV-tól a levont EHO-t.


A Bank által az adózással kapcsolatosan fentleírtak kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok nem minősülnekadótanácsadásnak és nem tekinthetőek a jogszabály szövegével egyenértékű,teljes körű, hivatalos jogszabály értelmezésnek. A tájékoztatás nem teljeskörű. A Bank nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek akkor adódhatnak,ha a hatóságok a Bank által az adózással kapcsolatos jogszabályokról adotttájékoztatástól eltérően értelmezik a jogszabályokat. Jelen tájékoztató aközzétételének napján kihirdetett illetve hatályos jogszabályi rendelkezésekenalapul, így a vonatkozó jogszabályok esetleges jövőbeni változásából adódófentiektől eltérő jogkövetkezményekért a Bank nem vállal felelősséget. Azadójogszabályok tartalmának megismerése, ezek alapján az üzleti döntésmeghozatala kizárólag az Üzletfél felelősségi körébe tartozik. Az Üzletféltényleges adókötelezettségeit mindenkor az adott egyedi körülményekbefolyásolják, az adókövetkezmények pontos felmérése minden esetben csak egyedivizsgálat alapján lehetséges.