Deviza átutalások változása 2012. január 1-jétől

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk a CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) folyamataiban bekövetkező alábbi változásokról, melyek 2012. január 1-jén lépnek hatályba:

A CIB Bank az EUR devizanemben történő, a kedvezményezett más banknál vezetett számlájára indított átutalási megbízásokat jelenleg T+2 nappal teljesíti. A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet 2012. január 1. napjától hatályos módosulása okán ezen megbízások feldolgozása 2012. január 1-jétől T+1 nappal, devizaárfolyamon fog megtörténni. Ennek alapján a T+1 napos sürgősségi díj az EUR utalások tekintetében megszűnik. A jogszabályváltozás egyben a Bank vonatkozó kondíciós listáinak és a banki órarendjeinek módosítását jelenti 2012. január 1-jétől.

2012. január 1-jétől a bankon belüli deviza átutalások és átvezetések esetén a megbízás T napon fog teljesülni, ennek megfelelően az alkalmazott árfolyam a T napi, azaz devizaárfolyam lesz.

A fenti megbízásokat tekintve a 2012. január 01. után az internetbanki Aláírómappából a Bank részére teljesítésre (könyvelésre) megküldött, előre rögzített T+2 napos megbízásokat a Bank visszautasítja.

2012. január 1. napjával arra a bankszámlára teljesíti a Bank a fizetési megbízást, amilyen bankszámla meghatározásra került a fizetési megbízásban. A bankszámla pénznemétől eltérő pénznem és a bankszámla pénzneme közötti átváltásnál a Bank - az Üzletféllel kötött eltérő megállapodás hiányában - az általa az Általános Üzletszabályzatban meghatározott módon közzétett árfolyamokat alkalmazza (Általános Üzletszabályzat 23.268.). Kérjük ezen rendelkezésben foglaltakra kiemelt figyelmet fordítani szíveskedjenek.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy 2012. január 1-jétől a devizaátutalási megbízás megadására szolgáló papír alapú (postai úton vagy bankfiókban benyújtható) formanyomtatvány adattartalma módosításra kerül, amely naptól kezdődően ezen formanyomtatvány használatával is benyújtható postai úton vagy bankfiókban devizaátutalási megbízás a Bank részére.  

Az új formanyomtatvány az alábbi linkre kattintva, illetve a Bank bankfiókjaiban egyaránt elérhető.

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Bank a módosítást elfogadottnak tekinti, amennyiben a módosítás hatálybalépése előtt a Bankot nem tájékoztatják arról, hogy a módosítást nem fogadják el. A módosítás hatályba lépése előtti napig, azaz 2011. december 30-ig ügyfeleink jogosultak a keretszerződés azonnali, díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségtől mentes felmondására.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további kérdése merül fel, kérjük, érdeklődjön a (+36 1) 4 242 242 számon hívható CIB24 nonstop telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy üzletkötőjénél, illetve számlavezetőjénél.