Bankszámlakivonat szerkezetének változása

2013. május 10.

Tisztelt Ügyfelünk!

A CIB Bank ezúton szeretné tájékoztatni Önt, hogy 2013. májusától megváltozik a bankszámlakivonat szerkezete. Ezen időponttól kezdve, a Bank az úgynevezett "Zárolt összeg", illetve a "Meg nem fizetett, esedékes díj, jutalék, kamat összesen" megnevezés alatt tünteti fel az Ügyféllel szemben fennálló követelését.

Mit jelent ez a változás pontosan?

Abban az esetben, ha az Ön számláján nem állt rendelkezésre elegendő fedezet a Banknak az Önnel szemben fennálló esetleges követeléseire annak esedékességekor - származzon ez a követelés pl. akár számlához kapcsolódó díj-, jutalék-, kamat összegének vagy akár pl. hitelszerződésből eredő díj-, jutalék-, költség összegének meg nem fizetéséből, késedelmes megfizetéséből -, úgy ezen követelést a Bank egy elkülönített számlán tartja nyilván. A Bank az Önnel szemben fennálló követelései összegéről az úgynevezett "Zárolt összeg", illetve a "Meg nem fizetett, esedékes díj, jutalék, kamat összesen" bankszámlakivonati sorokban ad tájékoztatást.  

Miért "vonja le" a Bank ilyen esetben automatikusan a követelése összegének megfelelő összeget az Ön számlájáról?

Tájékoztatjuk, hogy a Bank - az Általános Üzletszabályzat beszámítási jog gyakorlására vonatkozó rendelkezéseivel összhangban - az Ön külön rendelkezése vagy előzetes értesítése nélkül is - a mindenkor hatályos pénzforgalmi szabályok szerint előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítési sorrendjét figyelembe véve - minden más fizetési megbízást megelőzően megterhelheti az Ön Banknál vezetett bármely bankszámláját. Továbbá a Bank az Önnel szemben fennálló követelése kielégítése érdekében jogosult az Ön esetleges betétét lejáratni és igénybe venni azt annak lejárata előtt.

A beszámítási jog gyakorlásának következtében a "Zárolt összeg", illetve a "Meg nem fizetett, esedékes díj, jutalék, kamat összesen" megnevezés alatt lévő követelés - azaz az Ön Bankkal szemben fennálló tartozásának - számszerű összege csökken, vagy nullára változik.

A "Zárolt összeg" pontos fogalmáról kérjük, tájékozódjon a CIB Bank Általános Üzletszabályzatából, melyet elérhet az alábbi linkre kattintva.