Tájékoztatás a finanszírozási szerződés felmondását követően fennálló egyösszegű tartozás részletekben történő teljesítéséről

Társaságunk a finanszírozási szerződések felmondását követően fennálló egyösszegű tartozás megfizetésére részletfizetési lehetőséget nyújt magánszemély (fogyasztói), céges és egyéni vállalkozó ügyfelek részére az alábbi feltételekkel:

Finanszírozott összeg

nincs minimum

Futamidő

Legfeljebb 72 hónap

Kamatozás

Kamatmentes, késedelmi kamat mentes

Devizanem

HUF

Minimálisan elvárt biztosíték

nincs (közokiratba foglalás nem szükséges)

Biztosítás

nincs

Fizetési ütemezés

Egyenletes havi törlesztő részletek

Szükséges dokumentáció:

Ügyfelünknek a részletfizetési megállapodás megkötéséhez az alábbi kérelmet szükséges az kitöltenie és Társaságunk lenti elérhetőségeinek valamelyikére aláírva, kitöltve visszaküldenie. Gazdasági társaságok esetén a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányának benyújtása is szükséges.

CIB Lízing Zrt.- Lízing Operáció Lezárás Terület

1027 Budapest, Medve u. 4-14.

e-mail: lizing_operacio_lezaras@cib.hu

KÉRELEM letöltése (2018.03.12.)

Társaságunk a pozitív elbírálást követően részletfizetési megállapodást köt Ügyfeleivel, a felmondott finanszírozási szerződésben szereplő egyéb személyeket (adóstárs, kezes) bevonva.

Részletfizetési lehetőség érvényessége:

Társaságunk a részletfizetési lehetőségről az adott finanszírozási szerződés összes szereplőjét tájékoztatja.

A Társaságunk által megküldött (vagy személyesen eljuttatott) megállapodás tervezet 30 napig érvényes. Ha ezen a határidőn túl érkezik vissza a megállapodás Társaságunkhoz, úgy azt Társaságunknak nem áll módjában elfogadni.

Egyéb releváns információk:

Amennyiben az Ügyfél korábban már megszegett részletfizetési megállapodást, úgy Társaságunknak újabb részletfizetési kedvezményt nem áll módjában nyújtani.

A jelen részletfizetési megállapodás hatályát veszti ha az adós bármely részlet határidőben való megfizetését elmulasztja, vagy bármely részlet megfizetésére vonatkozó kötelezettségét csak részben teljesíti

A részletfizetési megállapodás hatályvesztésének következménye, hogy a tartozásból még fennmaradó összeg egy összegben esedékessé válik, és ebben az esetben Társaságunk jogosult az egy összegben esedékessé vált tartozás megfizetése érdekében igényét jogi útra terelni.