HIRDETMÉNY

EGYEDI ÁRFOLYAMOS KONVERZIÓK KÉSZPÉNZFEDEZET MELLETT ELNEVEZÉSŰ ÜGYLETEKRE

Hatályos: 2011. február 10-től

Jelen Hirdetmény kizárólag a CIB Bank egyedi árfolyamos konverziók készpénzfedezet mellett elnevezésű ügyleteire vonatkozó általános feltételrendszert tartalmazza.
A Hirdetményben foglaltak kizárólag az egyedi árfolyamos konverziókra készpénz fedezet mellett elnevezésű Keretszerződéssel, a Kondíciós Listával, az Általános Vállalati Üzletszabályzattal együtt érvényesek.

1) DEVIZANEMEK
Konverzió a következő devizákban köthető: EUR, USD, GBP, CHF, CZK, JPY, PLN, RON, SEK, AUD, DKK, HRK, CAD, NOK, HUF

2) MINIMUM ELADOTT ÖSSZEG
Az Ügyfél által eladható minimális összeg 10 000 000 forint, illetve ennek megfelelő egyéb devizaérték – a devizanemeket figyelembe véve – a banknak az üzletkötés időpontjában érvényes mindenkori deviza középárfolyamán számítva.

3) MEGBÍZÁS ÉRVÉNYESSÉGE
Maximum 14 naptári nap a Megbízás megadásának napjától (ezt a napot beleértve) számítva, legkésőbb az üzleti órák végéig azzal, hogy amennyiben a Megbízás időtartamának utolsó napja nem Banki Munkanap, abban az esetben a Megbízás a megjelölt időtartam utolsó Banki Munkanapjának üzleti órája végéig érvényes.

4) ÜZLETI ÓRÁK BANKI MUNKANAPOKON
Hétfőtől-csütörtökig: 8:30 órától 16:00 óráig.
Pénteken: 8:30 órától 15:00 óráig.

A CIB Bank jogosult jelen Hirdetményben meghatározottakat egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosítás a közzétételt követő napon válik hatályossá, kivételes esetben azonban a közzétételtől.

CIB Bank Zrt.