HIRDETMÉNY

EGYEDI ÁRFOLYAMOS KONVERZIÓK KÉSZPÉNZFEDEZET MELLETT ELNEVEZÉSŰ ÜGYLETEKREHatályos: 2022. augusztus 1-től - 2022. december 28-ig

Jelen Hirdetmény kizárólag a CIB Bank egyedi árfolyamos konverziók készpénzfedezet mellett elnevezésű ügyleteire vonatkozó általános feltételrendszert tartalmazza.

A Hirdetményben foglaltak kizárólag az egyedi árfolyamos konverziókra készpénz fedezet mellett elnevezésű Keretszerződéssel, a Kondíciós Listával, az Általános Vállalati Üzletszabályzattal együtt érvényesek.

1) DEVIZANEMEK

Konverzió a következő devizákban köthető: EUR, USD, GBP, CHF, CZK, JPY, PLN, RON, SEK, AUD, DKK, HRK, CAD, NOK, HUF

2) MINIMUM ELADOTT ÖSSZEG

Az Ügyfél által eladható minimális összeg 50 000 EUR, illetve ennek megfelelő egyéb deviza érték a devizanemeket figyelembe véve a banknak az üzletkötés időpontjában érvényes mindenkori deviza középárfolyamán számítva.

3) MEGBÍZÁS ÉRVÉNYESSÉGE

Maximum 30 naptári nap a Megbízás megadásának napjától (ezt a napot beleértve) számítva, legkésőbb az üzleti órák végéig azzal, hogy amennyiben a Megbízás időtartalmának utolsó napja nem Banki Munkanap, abban az esetben a Megbízás a megjelölt időtartam utolsó Banki Munkanapjának üzleti órája végéig érvényes.

4) ÜZLETI ÓRÁK BANKI MUNKANAPOKON

Hétfőtől- csütörtökig: 8:30- 16:00-ig.

Pénteken: 8:30- 15:00 óráig.

A CIB Bank jogosult jelen Hirdetményben meghatározottakat egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosítás a közzétételt követő napon válik hatályossá, kivételes esetben azonban a közzétételtől.

CIB Bank Zrt.

Közzé téve: 2022.07.29

Hatályba lépés napja: 2022.08.01

A módosított Hirdetmény az Ügyfél által a jelen módosított Hirdetmény hatályba lépése előtt megadott, de a hatályba lépés napjáig nem teljesült Megbízásokra nem terjed ki.