Jogszabályok megsértése miatti felügyeleti határozatok

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokrólszóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben foglalt kötelezettségünknek eleget téve az alábbiakban közzétesszük a vonatkozó jogszabályok megsértése miatt bankunkkalszemben hozott  felügyeleti határozat(ok) rendelkező részét.