A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatáról

2007. szeptember 18.

A CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lakáslízing Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140. Magyarország; Cg: 01-10-044518) kizárólagos részvényese a CIB Credit Zrt. 2007. szeptember 17-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozza:

1. A kizárólagos részvényes úgy határozott, hogy a társaság alaptőkéjét 10 000 forinttal, azaz tízezer forinttal megemeli, melynek következtében a társaság alaptőkéje 50 010 000 forintra, azaz ötvenmillió-tízezer forintra emelkedik.

2. A kizárólagos részvényes úgy határozott, hogy a társaság tőketartalékába az alaptőke emelésével egyidejűleg 99 990 000 forintot, azaz kilencvenkilencmillió kilencszázkilencvenezer forintot befizet.

3. A kizárólagos részvényes úgy határozott, hogy az irányadó jogszabályi változásoknak megfelelően a társaság tevékenységi köreinek megjelölését a TEÁOR ’08 megfelelően módosítja.

4. A kizárólagos részvényes a társaság egységes szerkezetű, a fenti határozatoknak megfelelően módosított alapító okiratát elfogadta.


CIB Bank Zrt.

Vissza a sajtóközleményekhez