Közgyűlést tartott a CIB

2007. március 30.

A CIB Bank Zrt. 2007. március 30-án tartotta meg éves rendes közgyűlését. A részvényesek 1874,4 milliárd forintos mérlegfőösszeggel és 25,35 milliárd forintos adózott eredménnyel elfogadták a CIB Bank Zrt. auditált, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti, konszolidált, valamint 1859,6 milliárd forintos mérlegfőösszeggel és 15,93 milliárd forintos adózott eredménnyel a CIB Bank Zrt. auditált, a magyar számviteli szabályok (MSZSZ) alapján összeállított, nem konszolidált éves beszámolóját.

A tulajdonosi fórum határozott a 2006. üzleti év után fizetendő osztalék mértékéről is: az „A” sorozatú dolgozói részvények tulajdonosainak 35 százalékos, a „B” sorozatú dolgozói részvények tulajdonosainak 28 százalékos, a törzsrészvények tulajdonosának pedig 7,19 százalékos osztalék kifizetését szavazta meg.

A tulajdonosok, tekintettel arra, hogy az igazgatósági tagok mandátuma 2007. március 31-én lejár, a 2007. április 1-jétől 2010. március 31-ig terjedő időszakra a következő igazgatósági tagokat választották: Dr. Surányi György, Massimo Pierdicchi, Paolo Sarcinelli, Paolo Baessato, Dr. Török László és Bertalan Imre.

Megbízatásuk lejártára tekintettel ugyancsak a fent jelzett időszakra a közgyűlés újraválasztotta a felügyelőbizottság tagjait: Norbert Beckert, Daniele Fanint, Antonietta Guidalit és Wéber Andreát.

A részvényesek a CIB Bank Zrt. könyvvizsgálójává a 2007. üzleti évre az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot, a könyvvizsgálatért felelős személynek pedig Virágh Gabriellát választották meg.

A közgyűlés a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően módosította a társaság alapszabályát. A módosítások alapvetően a 2006. július 1-jén hatályba lépett új Gt. által előírt, technikai jellegű változtatások.

CIB Bank Zrt.                           

Vissza a sajtóközleményekhez