A CIB Bank Zrt. tájékoztatása közgyűléséről

2007. szeptember 19.

A CIB Bank Zrt. az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit tájékoztatva ezúton közzéteszi, hogy 2007. szeptember 27-én 10.00 órai kezdettel székhelyén rendkívüli közgyűlést tart az alábbi napirendi pontokkal:

1. Dolgozói részvények bevonása, Feltételes alaptőke leszállítás és alaptőke emelés;

2. Tájékoztatás a részvényesek részére a Társaság és az Inter-Európa Bank Zrt. (együtt "Egyesülő Társaságok") egyesülésével ("Egyesülés") kapcsolatos kérdésekről és az Igazgatóság által az Egyesülésről készített írásbeli beszámoló a jóváhagyása;

3. Az Egyesülő Társaságok és az Egyesüléssel létrejövő társaság ("Egyesült Társaság") vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteire, a részvények cserearányára, valamint az egyesülési szerződés tervezetében és az Igazgatóság írásbeli beszámolójában foglaltakra vonatkozó könyvvizsgálói jelentések jóváhagyása;

4. Döntés az Egyesült Társaság alaptőkéjének és az alaptőkéjét alkotó részvények számának megállapításáról;

5 Döntés az Egyesült Társaság cégnevéről;

6. Az Egyesülő Társaságok és az Egyesült Társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteinek elfogadása;

7. Döntés az Egyesülésről;

8. Az Egyesült Társaság új alapszabályának elfogadása;

9. Az egyesülési szerződés elfogadása;

10. Döntés a részvények dematerializálttá alakításáról és az Igazgatóság felhatalmazása arra, hogy ha szükséges, a részvények benyújtására nyitva álló határidőt határozatával hirdetmény formájában hosszabbítsa meg.

11. Felügyelő Bizottsági tag választása.

CIB Bank Zrt.

Vissza a sajtóközleményekhez